Kombineret udlejning i enkelte boligafdelinger

Aftale om fleksibel og kombineret udlejning i visse afdelinger

Byrådet i Randers Kommune har den 28/2 2022 besluttet at ændre kriterierne for udlejning i visse afdelinger under RandersBolig og Lejerbo.

Kriterierne er inddelt i 2 kategorier, fleksibel udlejning og kombineret udlejning.

Kravene for at komme i betragtning til en bolig er forskellig i de 2 kategorier, men fælles er, at kravene skal dokumenteres.

For fleksibel udlejning gælder følgende:

Fortrinsret i afdelingen
Hvis du og de øvrige beboere i husstanden over 18 år er i fast arbejde eller er under videregående uddannelse, har du som boligsøgende fortrin, hvis du søger en bolig i en af de berørte afdelinger. (Medlemsancienniteten gælder også blandt de boligsøgere, der har fortrin).

Fast arbejde – sådan får du fortrin (alle punkter skal være opfyldt):

 • Mindst 25 timers arbejdsuge.
 • Årlig indkomst på mindst 150.000 kr.
 • Vikariater: Der skal være minimum 3 mdr. tilbage af mindst 9 måneders ansættelse, når boligen bliver tildelt.
 • Dokumentation: ansættelseskontrakt samt seneste lønseddel

Gælder ikke elev- eller lærlingestillinger. Disse kategoriseres som personer under videregående uddannelse.

Under videregående uddannelse – sådan får du fortrin (alle punkter skal være opfyldt):

 • Uddannelsen skal være SU berettiget, give lærlingeløn eller STU
 • Dokumentation: Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt + seneste lønseddel

Gymnasium, handelsskole samt grundforløb på erhvervsuddannelser giver ikke fortrin.

Hvis ikke du og de øvrige beboere i husstanden kan opfylde kriterierne, kan du søge en bolig i afdelingen efter standardreglerne for boligtilbud.

 • Hvis en boligsøgende accepterer et boligtilbud fra en af de berørte afdelinger, skal den boligsøgende, samt den øvrige husstand over 15 år, efterfølgende fremvise en straffeattest. Hvis straffeattestens indehold bliver vurderet til at have betydning for trygheden i området, kan RandersBolig afvise beboerens accept af boligtilbuddet.

Bemærk: De særlige regler gælder ikke for ansøgere, der i forvejen bor i afdelingen.

For kombineret udlejning gælder følgende:

Fra den 28. februar 2022 vil der være skærpede krav til de boligsøgende, for at kunne få tildelt en bolig i en af de berørte afdelinger. Den boligsøgende kan blive afvist, hvis enten ansøger og/eller ægtefælle (eller samlever gennem mere end 2 år), modtager en eller flere af disse ydelser:

 1. Integrationsydelse (nu selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse), (minimum 6 sammenhængende kalendermåneder)
 2. Kontanthjælp (minimum 6 sammenhængende kalendermåneder)
 3. Uddannelseshjælp (minimum 6 sammenhængende kalendermåneder)
 4. Førtidspension
 5. Arbejdsløshedsdagpenge (minimum 6 sammenhængende kalendermåneder)
 6. Sygedagpenge (minimum 6 sammenhængende kalendermåneder)
 7. Ressourceforløbsydelse (minimum 6 sammenhængende kalendermåneder)

Dokumentation: Disse oplysninger søger RandersBolig gennem Randers Kommune.

Bemærk: De særlige regler gælder ikke for ansøgere, der i forvejen bor i afdelingen.