Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 13 - Rosendal: Hermann Stillings Vej 8A-10B

Anvendelse af cookies

Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer optimalt. De giver os viden om brugen af siden. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem.

Læs mere

Helhedsplan i Møllevænget & Storgaarden afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

                                                    

                                                       

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdelingen.

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med helhedsplanen.

Status på projektet: Der er afholdt entreprenør-licitation i slutningen af april 2022. Projektets rådgivere arbejder nu på at få projektøkonomi, entreprenør-kontrakter og revideret tidsplan på plads. Når tidsplanen er på plads, udsender vi ny beboerinformation.

Status på genhusning:
Genhusningsfællesmøde blev afholdt i august 2021, og herefter er der løbende afholdt personlige genhusningssamtaler. Skal du genhuses, skal du huske at booke et møde med genhusningskonsulenten. Kontakt Christina på clu@randersbolig.dk - så I sammen kan finde en tid til samtalen.
Læs mere om genhusningen længere nede på denne side.

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Helhedsplanen - kort fortalt:

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. september 2020 har afdelingens lejere godkendt en helhedsplan i afdelingen.

En helhedsplan er en omfattende renovering, der involverer alle boliger i afdelingen.

Helhedsplanen betyder, at boligerne bliver gennemgribende renoveret, og at nogle boliger ændrer karakter efter renoveringen - eksempelvis kan boligens tilgængelighed, areal, indretning eller antal værelser blive ændret. Enkelte boliger bliver helt nedlagt.

Helhedsplanen i afdelingen vil medføre en huslejestigning for alle boliger. Huslejestigningens størrelse afhænger af, hvor meget arbejde, der udføres i den enkelte bolig.

Tids- og etapeplan:

Renoveringsarbejdet skulle oprindeligt være påbegyndt i april 2022, men da projekteringsfasen har trukket ud, forventer vi, at arbejdet og de første genhusninger nu først kan startes op i november 2022. 

En tilrettet tids- og etapeplan for både renoveringsarbejdet og genhusningen vil blive udsendt til alle beboere i løbet af sommeren 2022.

 

Beboerinformation:

Læs invitation til informationsmøde den 19.08.2021

Status på helhedsplanen - januar 2022

Genhusning:

Da boligerne vil blive gennemgribende renoveret, er det ikke muligt at blive boende, mens arbejdet står på. Alle beboere skal derfor genhuses i den periode, hvor den enkeltes bolig bliver renoveret.

Vores genhusningskonsulent vil tage kontakt til alle beboere i god tid inden genhusningen skal finde sted.

Find information om genhusningen her:

Find svar på oftest stillede spørgsmål her

Læs den omdelte genhusningsguide

Læs invitationen til det fælles genhusningsmøde

Se omdelte spørgeskema vedr. genhusning - kan printes

Hvad skal laves i afdelingen og i de enkelte boliger?

Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre afdelingens boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Det er forskelligt fra opgang til opgang, hvilke renoveringsarbejder der skal laves i de enkelte boliger.

Læs mere om renoveringen i de enkelte opgange og se fremtidig husleje og forhold i de enkelte boliger som følge af helhedsplanen:

Hermann Stillings Vej 8A:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang 

Hermann Stillings Vej 8B:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang

Hermann Stillings Vej 10A:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang

Hermann Stillings Vej 10B:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang 

OBS: nye plantegninger pr. 19. august 2021

Siden helhedsplanen blev godkendt på det ekstraordinære afdelingsmøde i september 2020, har vores rådgivere været i fuld gang med projekteringsfasen, hvor projektet tegnes færdigt og planlægges i detaljer. I denne proces har det vist sig nødvendigt at foretage væsentlige ændringer i boligernes fremtidige planløsninger. Se de nye plantegninger samt den fremtidige husleje ved at klikke på linket nedenfor.

Se beregninger, ændringer og fremtidig husleje for din bolig her

Siden bliver løbende opdateret

Læs mere om afdelingen her