Randers Boligforening af 1940: Vidarsparken

Randers Boligforening af 1940: Vidarsparken

        

Her kan du læse mere om Vidarsparken, som er et fælles projekt mellem afdeling 1, 2 og 62 i Randers Boligforening af 1940. Formålet er at skabe en rekreativ oase til fælles brug for områdets beboere. 

Status på projektet:
Anlægsarbejdet er afsluttet, og parken kan benyttes. En officiel indvielse vil blive afholdt i foråret 2023.

Visualisering af Vidarsparken

Visualisering af Vidarsparken

Vidarsparken - kort fortalt:

Vidarsparken er et nyt fælles parkområde for afd. 1, 2 og 62, der har til formål at skabe sammenhæng med de tre afdelingers udearealer.

Parken indeholder blandt andet en multibane, en trampolin og en legeplads, hvor kvarterets børn kan boltre sig. Derudover er der opholdspladser med borde/bænkesæt, der danner rammer for udendørs familieaktiviteter af forskellig karakter.

Stisystemet skaber passage gennem området og forbindelse til nærområdets dagligvareforretninger, skole mv.

I parken er der opsat parklamper, der sikrer lys og tryghed i aften- og nattetimer. Derudover er den eksisterende miljøstation blevet udvidet. 

En officiel indvielse af Vidarsparken vil blive afholdt i foråret 2023. 

Se præsentation af projektet - fra juni 2021

Information omdelt til beboerne i afdeling 1, 2 og 62:

Information vedr. opstart - Oktober 2021

Information vedr. ibrugtagning - maj 2022


Siden bliver løbende opdateret