Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 11 - Drosselhaven: Solsortvej 17-27, Lodsejervej 9-15 og Nattergalvej 4-14

Renoveringsprojekt for Boligforeningen Kronjylland afdeling 11: Drosselhaven

       

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet i Drosselhaven: Solsortvej 17-27, Lodsejervej 9-15 og Nattergalvej 4-14

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med renoveringsprojektet.

Status på projektet:
- Renoveringen af de første opgange på Lodsejervej (Blok A) er afsluttet i december 2021.
- Renoveringen på Solsortevej (Blok B) er afsluttet i Juni 2022.
- Renoveringen på Nattergalvej er godt i gang og forventes færdig i december 2022.

Status på genhusning: De 36 boliger som krævede genhusning, pga. renoveringsarbejdet,  er blevet genhuset. 

Afdeling 11: Drosselhaven: Solsortvej 17-27, Lodsejervej 9-15, Nattergalvej 4-14

Afdeling 11: Drosselhaven: Solsortvej 17-27, Lodsejervej 9-15, Nattergalvej 4-14

Renoveringsprojektet - kort fortalt

På afdelingsmødet den 8. oktober 2019 godkendte lejerne et spændende renoveringsprojekt, hvor køkkener, badeværelser, tekniske installationer og ventilation skal renoveres i alle boliger i afdelingen. Boligerne får derfor et tiltrængt løft til glæde for nuværende og kommende beboere.

Det fysiske arbejde i afdelingen startede op i august 2021 og vi forventer afslutning i vinteren 2022. 

Se tegningerne over, hvad der skal laves i blok A+B og C:

Blok A og B- Lodsejervej 9-15 og Solsortvej 17-27

Blok C - Nattergalvej 4-14

Renoveringen i afdelingen betyder, at huslejen i afdelingen vil stige med op til 35,14%

Den overordnede tidsplan 

Renoveringen starter i august 2021 og forventes færdig i december 2022.
Renoveringsarbejdet i Drosselhaven er delt op i tre blokke og følger nedenstående:

Blok A - Lodsejervej 9-15: fra august 2021 til november 2021.

Blok B - Solsortvej 17-27: fra oktober 2021 til april 2022.

Blok C - Nattergalvej 4-14: fra april 2022 til december 2022.

Læs varsling - omdelt til lejerne i januar 2021

Genhusning: Nattergalvej 4-14
Da det ikke er muligt at blive boende, er lejerne i de 36 boliger på Nattergalvej blevet genhuset, i den periode, hvor renoveringsarbejdet står på i den enkelte bolig.

 

Skal du genhuses?
Find svar på oftest stillede spørgsmål her

Siden bliver løbende opdateret

Læs mere om afdelingen her