Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdelingen.

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med helhedsplanen.

Status på projektet: Projektets rådgivere er i gang med projekteringsfasen, hvor hele renoveringsarbejdet bliver planlagt fra start til slut. Derefter skal projektet sendes i udbud for at finde de entreprenører, der skal stå for projektets udførelse.

Status på genhusning: Genhusningsfællesmøde blev afholdt d. 23. august 2021. I uge 35 havde genhusningskonsulenten de første personlige genhusningssamtaler. Husk at booke en samtale med din genhusningskonsulent, hvis du vil have indflydelse på din genhusning.

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Helhedsplanen - kort fortalt:

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. september 2020 har afdelingens lejere godkendt en helhedsplan i afdelingen.

En helhedsplan er en omfattende renovering, der involverer alle boliger i afdelingen.

Helhedsplanen betyder, at boligerne bliver gennemgribende renoveret, og at nogle boliger ændrer karakter efter renoveringen - eksempelvis kan boligens tilgængelighed, areal, indretning eller antal værelser blive ændret. Enkelte boliger bliver helt nedlagt.

Helhedsplanen i afdelingen vil medføre en huslejestigning for alle boliger. Huslejestigningens størrelse afhænger af, hvor meget arbejde, der udføres i den enkelte bolig.

Tids- og etapeplan:
Vi forventer, at renoveringsarbejdet bliver påbegyndt i april 2022 og afsluttet i april 2023.

  • Opgang 10B forventes renoveret i perioden april - juli 2022
  • Opgang 10A tv. og mf. forventes renoveret i perioden juli - november 2022
  • Opgang 10A th. og 8B forventes renoveret i perioden august - december 2022
  • Opgang 8A forventes renoveret i perioden november 2022 - april 2023

OBS. Tids- og etapeplanen er vejledende og kan blive justeret undervejs.

Beboerinformation:

Læs invitation til informationsmøde den 19.08.2021

Genhusning:

Da boligerne vil blive gennemgribende renoveret, er det ikke muligt at blive boende, mens arbejdet står på. Alle beboere skal derfor genhuses i den periode, hvor den enkeltes bolig bliver renoveret.

I uge 35 havde genhusningskonsulenten de første personlige genhusningssamtaler. Skal du genhuses, kan du stadig nå at booke et møde med genhusningskonsulenten. 

Det er meget vigtigt, at du husker at booke en tid til personlig samtale med genhusningskonsulenten hvis du vil have indflydelse på din genhusning. Hvis ikke du booker en samtale, vil du blive midlertidigt genhuset efter standardreglerne. 

Du finder kontaktoplysningerne til din genhusningskonsulent i den omdelte genhusningsguide, som du også kan finde nedenfor. 

Skal du genhuses?
Find svar på oftest stillede spørgsmål her

Læs den omdelte genhusningsguide

Læs invitationen til det fælles genhusningsmøde

Se omdelte spørgeskema vedr. genhusning - kan printes

 

Hvad skal laves i afdelingen og i de enkelte boliger?

Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre afdelingens boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Det er forskelligt fra opgang til opgang, hvilke renoveringsarbejder der skal laves i de enkelte boliger.

 

Læs mere om renoveringen i de enkelte opgange og se fremtidig husleje og forhold i de enkelte boliger som følge af helhedsplanen:

Hermann Stillings Vej 8A:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang 

Hermann Stillings Vej 8B:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang

Hermann Stillings Vej 10A:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang

Hermann Stillings Vej 10B:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang 

OBS: nye plantegninger pr. 19. august 2021

Siden helhedsplanen blev godkendt på det ekstraordinære afdelingsmøde i september 2020, har vores rådgivere været i fuld gang med projekteringsfasen, hvor projektet tegnes færdigt og planlægges i detaljer. I denne proces har det vist sig nødvendigt at foretage væsentlige ændringer i boligernes fremtidige planløsninger. Se de nye plantegninger samt den fremtidige husleje ved at klikke på linket nedenfor.

Læs mere om renoveringen i de enkelte boliger og se fremtidig husleje m.m.