Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdelingen.

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med helhedsplanen.

Status på projektet: Henover sommeren 2021 vil projektets rådgivere være i gang med projekteringsfasen, hvor hele renoveringsarbejdet bliver planlagt fra start til slut. Derefter skal projektet sendes i udbud for at finde de entreprenører, der skal stå for projektets udførelse.

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Helhedsplanen - kort fortalt:

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. september 2020 har afdelingens lejere godkendt en helhedsplan i afdelingen.

En helhedsplan er en omfattende renovering, der involverer alle boliger i afdelingen.

Helhedsplanen betyder, at boligerne bliver gennemgribende renoveret, og at nogle boliger ændrer karakter efter renoveringen - eksempelvis kan boligens tilgængelighed, areal, indretning eller antal værelser blive ændret. Enkelte boliger bliver helt nedlagt.

Helhedsplanen i afdelingen vil medføre en huslejestigning for alle boliger. Huslejestigningens størrelse afhænger af, hvor meget arbejde, der udføres i den enkelte bolig.

Tidsplan:

Vi forventer, at det fysiske arbejde i afdelingen starter op i foråret 2022 og varer omkring 12 måneder i alt. 
Tidsplanen er vejledende.

Beboerinformation:

Læs invitation til informationsmøde den 19.08.2021

Genhusning:

Da boligerne vil blive gennemgribende renoveret, er det ikke muligt at blive boende, mens arbejdet står på. Alle beboere skal derfor genhuses i den periode, hvor den enkeltes bolig bliver renoveret.

Alle beboere er blevet kontaktet af vores genhusningskonsulent med invitation til fælles genhusningsmøde og information om booking af personlig samtale.

Skal du genhuses?
Find svar på oftest stillede spørgsmål her

Læs den omdelte genhusningsguide

Læs invitationen til det fælles genhusningsmøde

Se omdelte spørgeskema vedr. genhusning - kan printes

Hvad skal laves i afdelingen og i de enkelte boliger?

Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre afdelingens boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Det er forskelligt fra opgang til opgang, hvilke renoveringsarbejder der skal laves i de enkelte boliger.

Læs mere om renoveringen i de enkelte opgange og se fremtidig husleje og forhold i de enkelte boliger som følge af helhedsplanen:

Renovering og corona:

Vi forholder os naturligvis til gældende Corona-restriktioner og kræver at entreprenør og håndværkere overholder alle forholdsregler – blandt andet vedr. afstand og afspritning osv. Ligeledes bedes man som beboer overholde samme forholdsregler.

 

Siden bliver løbende opdateret