Her kan du læse mere om det særlige byggeri Kærsminde.

Siden bliver løbende opdateret med information, i takt med at byggeriet skrider frem og vi åbner op for udlejning af boligerne.

Status på projektet: Byggeriet er i gang.
Boligerne bliver i øjeblikket sendt i tilbud via ventelisten.

Forventet dato for tilbud: slut maj 2021
Læs mere om opskrivning på ventelisten

Forventet indflytning: Oktober 2021

Se udlejningsbrochure

ÅBENT HUS: 4. september 2021
- se fire forskellige boliger, hvor to er møbleret

Tidspunk: kl. 10.00-14.00
Adresse: Skomagervej/Gartnervej 8920 Randers NV

Gå til begivenheden på Facebook

Illustration af byggeri: Kærsminde

Illustration af byggeri: Kærsminde

Byggeriet - kort fortalt:

Den nye afdeling 61 består af 55 rækkehuse, der i deres udtryk er kendetegnet ved asymmetriske tage. Tagene giver associationer til rullende bølger og er inspireret af Kærsmindebadet, som tidligere lå på dette sted.

Rækkehusene er i ét eller to plan og organiseret i ”stænger” á fire eller fem boliger langs interne veje, som forbindes af et stisystem.

Stisystemet går gennem bebyggelsens centrale, grønne område, hvor åbne grøfter leder overfladevand til den nærliggende sø. Området grænser desuden op til et større, offentligt parkanlæg.

 

Ud for hver bolig findes et forareal med eget skur og plads til parkering. Boligerne har alle flisebelagte terrasser med komposithegn mellem boligerne, så der er en god balance mellem privatlivet og de fælles grønne områder, hvor der er mulighed for både fælles ophold og aktiviteter.

Om boligerne:

I udlejningsbrochuren finder du skitse over byggeriet, de forskellige boligtyper, plantegninger og husleje m.m.

Se udlejningsbrochure