Her kan du læse mere om det spændende infrastrukturprojekt i Jennumparken, der skal være med til at udvikle området til glæde for beboerne. 

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til beboerne i forbindelse med projektet.

Status på projektet: Anlægsarbejdet er i fuld gang og forventes afsluttet i sensommeren 2022. 

Illustration af Infrastrukturprojektet i Jennumparken, Randers

Illustration af Infrastrukturprojektet i Jennumparken, Randers

Infrastrukturprojektet - kort fortalt:

Infrastrukturprojektet skal medvirke til en positiv identitet i Jennumparken – blandt andet ved at åbne området op og knytte det sammen med den omkringliggende by og natur.

Projektet omfatter blandt andet:

  • Jennumporten – ny adgangsportal fra Ringboulevarden
  • Udbyggede stiforbindelser
  • Opholds- og aktivitetsområder for alle aldersgrupper
  • Øget belysning
  • Ny, varieret beplantning

Projektet er finansieret af Landsbyggefonden og blev i efteråret 2020 godkendt af beboerne på afdelingsmøder i de fem involverede afdelinger.

Se præsentation af projektet - fra september 2020

Arbejdet sker i fem etaper:

  • Etape 1 i området v/ Lejerbo afd. 104 (Lilla)
  • Etape 2 i området v/ Møllevænget & Storgaarden afd. 51 (Blå)
  • Etape 3 i området v/ Møllevænget & Storgaarden afd. 27 & 56 (Grøn)
  • Etape 4 i området v/ Møllevænget & Storgaarden afd. 28 (Orange)
  • Etape 5 i området v/ Møllevænget & Storgaardens fælleshus (Rød)

Den del af området, som udgør etape 5 (Rød), vil under hele projektet fungere som byggeplads.

Beboerinformation om projektet - Februar 2021

Nyhedsbreve omdelt til beboerne i afdeling 27, 28, 51 og 56:

Illustration af projektet i etaper

Illustration af projektet i etaper

 

Siden bliver løbende opdateret