Her kan du læse mere om Vidarsparken, som er et fælles projekt mellem afdeling 1, 2 og 62 i Randers Boligforening af 1940. Formålet er at skabe en rekreativ oase til fælles brug for områdets beboere. 

Siden bliver løbende opdateret med information i takt med at projektet skrider frem.

Status på projektet: Projektet blev godkendt på et fælles afdelingsmøde den 21. juni 2021. Projekteringen er nu i gang.

Visualisering af Vidarsparken

Visualisering af Vidarsparken

Vidarsparken - kort fortalt:

I forbindelse med nybyggeriet Nyvang - afdeling 62 - etableres et nyt fælles parkområde, der har til formål at skabe sammenhæng med de to nærliggende afdelinger - afdeling 1 og 2

Parken kommer til at indeholde en multibane, en trampolin og en legeplads, hvor kvarterets børn kan boltre sig. Derudover kommer der opholdspladser med borde/bænkesæt, der danner rammer for udendørs familieaktiviteter af forskellig karakter.

Ved opholdsområder og langs stisystemet kan parkens naturlige vegetation nydes. Frugttræer tiltrækker fugle og giver mulighed for beboerne for at plukke spisemodne frugter.

Stisystemet skaber passage gennem området og forbindelse til nærområdets dagligvareforretninger, skole mv.

I parken opsættes parklamper, der sikrer lys og tryghed i aften- og nattetimer. Derudover bliver den eksisterende miljøstation udvidet. 

Se præsentation af projektet - fra juni 2021

Vejledende tidsplan:

  • Juni-juli 2021: Projektering 
  • Juli-august 2021: Udbud og licitation 
  • Oktober/november 2021: Forventet opstart 
  • Januar/februar 2022: Forventet afslutning

 Siden bliver løbende opdateret