Vandmiljø Randers A/S er i samarbejde med Randers Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og fjord. Det gør de blandt andet ved at forny kloaksystemet.

I et tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune er det besluttet, at Vandmiljø Randers skal lave separatkloakering i Vorup E2-2: Bøsbrovej, Løgstørvej, Aalborggade, Nørresundbyvej og Vorup Boulevard.

Det kommer derfor til at berøre beboerne i afdeling 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35 i Boligforeningen Kronjylland.

Intet informationsmøde - desværre

Normalt ville Vandmiljø Randers have afholdt et informationsmøde, hvor du ville kunne stille spørgsmål til arbejdet. Grundet restriktionerne i forbindelse med coronasituationen, afholder de det desværre ikke.

Du kan altid kontakte dem, hvis du har spørgsmål - enten på mail eller telefonisk.

I øjeblikket er det ikke muligt at møde op og få personlig betjening - på deres hjemmeside www.vmr.dk kan du finde de oftest stillede spørgsmål til separatkloakering og svar dertil.

Tidsplan

I løbet af marts 2021 vil Stokvad A/S foretage fotoregistrering af ejendommene i området. Vandmiljø Randers forventer, at selve gravearbejdet begynder i uge 11 i 2021 og at arbejdet i Vorup E2-2 bliver afsluttet i november 2021.

Adangsforhold m.m.

I perioder vil der være støj, støv og jord på vejen og måske begrænset adgang til indkørsel, hoveddør og/eller parkeringspladser. Vandmiljø Randers sikrer, at du altid kan komme ind til dit hus til fods, og deres entreprenør stiller din dagrenovation frem, hvis renovationsbilerne ikke har adgang.

Vandmiljø Randers sørger for, at eventuelle busruter bliver omlagt, ligesom de informerer om ændrede trafikale forhold. 

Deres entreprenører arbejder som udgangspunk i hverdagene fra kl. 07.00 til 18.00.

Du kan følge med i status på separatkloakeringen på Vandmiljø Randers' hjemmeside, der løbende bliver opdateret: Separatkloakering i Vorup

Færdiggørelse af separatkloakeringen

Når Vandmiljø Randers er færdig med saparatkloakeringen på de fælles veje, går RandersBolig i gang med separatkloakering omkring selve boligerne. 

Hvis den mulige helhedsplan bliver godkendt af beboerne i afdelingerne, vil vi igangsætte arbejdet i samme omgang som helhedsplanen. 

Kontakt

Har du spørgsmål, der vedrører separatkloakeringen i Vorup, skal du kontakte Vandmiljø Randers. 

Telefon: 3841 1212
Mail: mail@vmr.dk

Kort over området hvor Vandmiljø Randers skal lave separatkloakering. De veje der er berørt er tegnet op med rødt.

Kort over området hvor Vandmiljø Randers skal lave separatkloakering. De veje der er berørt er tegnet op med rødt.