Ombygningen foretages i uge 44.

Til orientering

 

Randers kommune ombygger affaldsstationerne i afdeling 6, 7, 8 og 11, således der også kan afleveres organisk affald i affaldsstationerne.

Ombygningen foretages i uge 44.

 

Der omdeles affaldsspande, poser og infomateriale til alle beboere sidst på ugen, når materialet er modtaget fra kommunen.

 

Med venlig hilsen

Søren Andersen Figen
Lokalinspektør

 

Videresendt af

Kurt Klejnstrup Nielsen

afdelingsformand