På afdelingsmødet 2018 blev det vedtaget, at afdelingsbestyrelsen kan disponere over 200 kr. pr. lejemål. Har du et godt forslag til hvad midlerne skal bruges til, kan du læse i det vedhæftede hvordan du indsender dit forslag.