MARKVANDRING

MARKVANDRING

14.10.2018

MARKVANDRING. Fredag d. 12 oktober foretog bestyrelsen sammen med ejendomsinspektør Peter Pedersen fr R.B den årlige markvandring hvor man gennemgår bygningens og udendørsarealernes vedligeholdelsestilstand. Vi mødtes til morgenkaffe hvor P.P.redegjorde for situationen omkring vandindtrængen i flere af husets lejligheder. Han kunne fortælle at man langt om længe har fået svar fra Byggeskadefonden, som har accepteret at medvirke til løsning af skaderne i afdeling 57, og at man forventer at der kan findes en løsning i november/december 2018. Fra bestyrelsen havde vi nogle spørgsmål som vi fik svar på. Vi fik tilsagn om at vi snarest vil få etableret flisebelagt cykelparkering ved hovedindgangen. Vi fik også svar på lås på molokkerne, de vil blive etableret samtidig med den 4 molok som vi får til husholdningsaffald monteres.Med hensyn til vedligeholdelsen af vort grønne område kan vi vente at vi bliver blandt de første der får robotklippere. Der var ingen særlige bemærkninger til bygningens og udearealernes vedligeholdelse, dog ville det være en god ide at lægge 120 cm mere jord ovenpå garagetaget og så ny græs, så endnu en tørkesommer ikke kunne kvæle græstæppet. Bedste hilsner fra BESTYRELSEN.Bestyrelsesmøde

09-10-2018

TV og internet

26-10-2022