Er du Verdo kunde?

Bor du i en af de syv boligorganisationer og er Verdo kunde?

27.10.2021

Vi er blevet bekendte med, at Verdo forhøjer fjernvarmeprisen pr. 1. januar 2022. Prisen forhøjes fra 0,142 kr. pr. kWh til 0,4107 kr. pr. kWh.

Din a/conto varme for 2022 er fastsat ud fra dit årlige forbrug i 2020 + 5%. Dette svarer netop til den pris, som Verdo opkræver fra 2022.

Vi vil derfor ikke ændre på din a/conto opkrævning for 2022.

Hvis dit årlige forbrug i 2022 er det samme som dit forbrug i 2020, vil din a/conto indbetaling dække dit årlige forbrug.

Hvis vi skulle opleve hård frost i starten af 2022 og dermed et højere varmeforbrug, forbeholder vi os dog muligheden for at hæve a/conto beløbet for 2. halvår 2022. Sker dette, vil du naturligvis modtage mere information fra os.

Ønsker du selv at ændre din a/conto varme, kan du skrive eller ringe til os:

Mail: forbrugsregnskab@randersbolig.dk
Telefon: 7026 0076

Forrige nyhed
Næste nyhed