Vi er blevet bekendte med, at Verdo forhøjer fjernvarmeprisen pr. 1. januar 2022. Prisen forhøjes fra 0,142 kr. pr. kWh til 0,4107 kr. pr. kWh.

Din a/conto varme for 2022 er fastsat ud fra dit årlige forbrug i 2020 + 5%. Dette svarer netop til den pris, som Verdo opkræver fra 2022.

Vi vil derfor ikke ændre på din a/conto opkrævning for 2022.

Hvis dit årlige forbrug i 2022 er det samme som dit forbrug i 2020, vil din a/conto indbetaling dække dit årlige forbrug.

Hvis vi skulle opleve hård frost i starten af 2022 og dermed et højere varmeforbrug, forbeholder vi os dog muligheden for at hæve a/conto beløbet for 2. halvår 2022. Sker dette, vil du naturligvis modtage mere information fra os.

Ønsker du selv at ændre din a/conto varme, kan du skrive eller ringe til os:

Mail: forbrugsregnskab@randersbolig.dk
Telefon: 7026 0076