Erhvervslokale beliggende på Venneslystvej 56B, Kristrup, 8960 Randers SØ, er til leje.

Lejemålet har tidligere været anvendt til butik, men der er mulighed for mange andre erhverv i lokalet. Den tidligere butik er 590 m², og der er et kælderareal på 260 m². Der er parkeringspladser i umiddelbar tilknytning til lokalet.

Årlig leje kr. 234.079

Årlig ac forbrug kr. 100.632 

Indskud 55.710.