Generalforsamling i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 (1)

Generalforsamling i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

16.01.2019

Der indkaldes til generalforsamling i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874,

torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.45 i festsalen Sjællandsgade 21, kld., 8900 Randers C

Adgang til mødet har medlemmer af boligorganisationen samt disses myndige husstandsmedlemmer.

Medlemmer af boligorganisationen som ikke er beboere kan afhente dagsorden til mødet hos
RandersBolig, Marsvej 1, 8960 Randers SØ eller rekvirere den pr. mail til sekr@randersbolig.dk

Forrige nyhed
Næste nyhed