Ladestandere i boligorganisationerne

Ladestandere i boligorganisationerne

07.10.2022

Ladestandere i boligorganisationerne
Der er nu muligt at etablere ladestandere til el-biler i dit boligområde. På temamødet afholdt den. 4 oktober 2022 præsenterede RandersBoligs udviklingskonsulent og Driftsafdelingen i RandersBolig, muligheden for at etablere ladestander til el-biler i de boligområder som har fælles, ikke kommunal, parkering. På temamødet deltog afdelingsbestyrelserne, og de blev her præsenteret for de forskellige muligheder for etablering af ladestandere; herunder finansiering, lovgivning, råderet, placering og drift. Der var stor interesse og opbakning til mødet, hvilket afspejlede aftenens antal tilmeldte på 70 interesserede.

Fremtidssikring af almene boliger
RandersBoligs bestyrelse, samt de 7 boligorganisationer, har godkendt en rammeaftale for ladestandere, der består af faste tilbud, og aftaler med enkelte leverandører. I sidste ende er det dog op til den enkelte afdeling at godkende et ladestander-projekt for deres boligområde. 

Grøn omstilling, livssyn og livsstil betyder mere end nogensinde før for den enkelte. Derfor har det også betydning, når der skal vælges bolig, og her kan mangel på opladningsmuligheder få stor betydning for udlejningsmulighederne. At det nu er muligt at etablere ladestandere i mange af boligorganisationernes afdelinger, bidrager til at almene boliger i vores boligorganisationer, i fremtiden, fortsat er attraktive boliger.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre mere om muligheden for etablering af ladestandere i din afdeling, så henvend dig hos din afdelingsbestyrelse. Ønsker du at stille forslag om etablering af ladestandere i din boligafdeling, kan dette gøres på det årlige afdelingsmøde.

Du kan læse mere om "Vejen til elbiler i den almene sektor" her. 

Forrige nyhed
Næste nyhed