Nye fællesskaber hjælper beboere ud af ensomheden

Nye fællesskaber hjælper beboere ud af ensomheden

19.01.2022

Sidste år fik RandersBolig bevilget knap 275.000 kr. af Kulturministeriet til et fælles projekt ’Sammen igen’, hvor formålet var at bekæmpe ensomheden blandt voksne og ældre beboere i Randers Kommune, der følte sig isolerede og ensomme grundet corona-pandemien. Projektet blev en succes, hvilket særligt skyldes beboernes lyst til at involvere sig og skabe nye sociale fællesskaber med hinanden.

Det er ikke kun på det samfundsøkonomiske område, at vi har lidt under nedlukningerne, som følge af coronasituationen. Det har også tæret på den mentale sundhed, og mange beboere har mere eller mindre isoleret sig i deres boliger. Men da der ikke kommer en vaccine mod ensomhed, er det vigtigt, at vi i boligorganisationerne gør en aktiv indsats, for at bekæmpe ensomheden blandt særligt voksne og ældre beboere.

- Med bevillingen til vores projekt ”Sammen igen” kunne vi igangsætte nogle stærke indsatser, der kunne bidrage til at løse udfordringen med ensomhed blandt beboere, der havde brug for at komme ud af deres boliger og møde andre beboere, så nye fællesskaber kunne opstå, forklarer projektkoordinator Sammy Elshikh, der har stået for at planlægge og igangsætte projektet i boligorganisationerne i Randers, der administreres af RandersBolig.

 

Det startede med en gåtur

RandersBolig startede med at oprette flere gåfællesskaber, hvor frivillige ’gå-værter’, arrangerede fælles gåture rundt i de lokale boligområder, hvor beboerne kunne komme ud i den friske luft og lære hinanden at kende. Derudover indgik vi et samarbejde med Randers Senior Krolf og Ældresagen i Randers, så vi kunne præsentere nogle andre aktiviteter for beboerne, end dem vi selv kunne arrangere. Disse samarbejder har resulteret i brobygning til foreningerne, som gør det muligt at bære resultaterne fra projektet videre, efter projektets afslutning sidst i december 2021.

- Det er fantastisk, at beboerne i RandersBolig har engageret sig så meget i vores projekt. I perioden har vi formået at etablere 17 gåfællesskaber rundt omkring i Randers og næsten 200 beboere har indgået som en aktiv del i vores projekt. Dette har kun kunne lade sig gøre, grundet beboernes stærke opbakning til vores initiativ, hvilket vi sætter stor pris på, fortæller Sammy.

En del af kampagnen: Vær Med!

Bevillingen til RandersBoligs projekt blev tildelt som led i en landsdækkende kampagne under overskriften ’Vær Med!’, der blev igangsat af BL – Danmarks Almene Boliger. Kampagnens budskab er, at vi bedst bekæmper ensomhed og mistrivsel ved at handle – ved at invitere folk ind i nye fællesskaber, takke ja til en invitation til et socialt arrangement, eller være modig nok til at spørge andre, om man må være med.

Vi har alle et ansvar for at nedbringe ensomheden i vores samfund – og for boligorganisationerne i RandersBolig startede det med projektet ’Sammen igen’.

Forrige nyhed
Næste nyhed