Omdeling af forbrugsregnskaber

Omdeling af forbrugsregnskaber

09.04.2019

I disse dage omdeles alle forbrugsregnskaber gældende for Møllevænget & Storgaarden, Randers Boligforening af 1940, Typografernes Stiftelse, Vorup Boligforening, AB Gudenå, AB Andelsbo og Randers Arbejders Byggeforening:

 

Undtagelsesvis er afdeling 53 i Møllevænget & Storgaarden (varmeopgørelse med skæringsdato 1. april) og afdeling 22 AB Gudenå (vandopgørelse med skæringsdato 1. juni). Disse udsendes løbende og senest 4 måneder efter skæringsdato.

 

For Boligselskabet af 2014 har varmeregnskab løbende deadlines gennem året, mens vandregnskab udsendes senest i juni 2019.

 

Du kan sende en mail til forbrugsregnskab@randersbolig.dk såfremt du vil gøre indsigelse mod dit forbrugsregnskab.

Forrige nyhed
Næste nyhed