Lige nu udsendes varme- og vandregnskaber for 2020 gældende for de boligforeninger der har skæringsdato 31. december 2020.

Møllevænget & Storgaarden, Randers Boligforening af 1940, Typografernes Stiftelse, Boligforeningen Kronjylland, Andelsbo og Randers Arbejderes Byggeforening.

Opgørelserne udsendes i vilkårlig rækkefølge, som vi modtager dem fra forbrugsleverandøren. Opgørelse på vand og varme udsendes IKKE samtidig. Alle opgørelser vil være udsendt eller omdelt inden udgangen af april 2021.

I Boligselskabet af 2014 er der forskellige skæringsdatoer. Derfor udsendes forbrugsregnskaberne løbende hele året.

Måske har du allerede nu modtaget din forbrugsopgørelse i e-Boks eller på mail, da vi i år har mulighed for at udsende disse digitalt.

For dem, der ikke har givet samtykke til e-Boks eller på mail, må ventetiden forventes at være noget længere, da opgørelserne her skal udskrives, pakkes og omdeles.

Har du endnu ikke givet samtykke til e-Boks, kan du ændre dette ved at logge ind på ”Min side”. Herefter trykker du på ”ret profil” i venstre side. Så er det bare at trykke på den grønne bjælke øverst på siden og sætte flueben ved de ønskede felter.

 

I Randers Arbejderes Byggeforening har vi dog endnu ikke mulighed for at sende forbrugsopgørelserne digitalt, da der benyttes en anden forbrugsregnskabsleverandør. Disse vil derfor som tidligere år blive omdelt inden udgangen af april 2021