Varme- og vandregnskaber for 2017

Varme- og vandregnskaber for 2017

13.02.2018

Gældende for Møllevænget & Storgaarden, Randers Boligforening af 1940, Typografernes Stiftelse, Vorup Boligforening, AB Gudenå, AB Andelsbo og Randers Arbejders Byggeforening:

Senest den 30. april 2019 udsendes varme- og vandregnskaber 2018 for forbrugsregnskaber med skæringsdato 31. december 2018.

Undtagelsesvis er afdeling 53 i Møllevænget & Storgaarden (varmeopgørelse med skæringsdato 1. april) og afdeling 22 AB Gudenå (vandopgørelse med skæringsdato 1. juni). Disse udsendes løbende og senest 4 måneder efter skæringsdato.

Når du modtager dit varme- og vandregnskab, får du samtidig besked om, hvornår tilbage- eller restbetaling bliver afregnet.

For Boligselskabet af 2014 har varmeregnskab løbende deadlines gennem året, mens vandregnskab udsendes senest i juni 2019.

 

Forrige nyhed
Næste nyhed