Ændring af frister for forbrugsregnskaber på grund af COVID19

Ændring af frister for forbrugsregnskaber på grund af COVID19

15.04.2020

På grund af omstændighederne i forbindelse med coronavirus, har Transport- og Boligministeriet besluttet, at fristen for udsendelse af forbrugsregnskaber forlænges midlertidigt til senest 4. oktober 2020. Fristen er rykket for de forbrugsregnskaber der skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 4. april 2020 til den 3. oktober 2020.

I RandersBolig er vi kommet godt i gang med at udsende forbrugsregnskaber, og allerede nu har rigtig mange lejere modtaget deres forbrugsregnskaber. Vi udsender løbende forbrugsregnskaber, og vi forventer at forbrugsregnskaber med skæringsdato den 31. december 2019, er udsendt til samtlige lejere senest ultimo juni 2020.

Dog beder vi jer have tålmodighed med os. Varmeregnskab og vandregnskab er ikke samme regnskab, og I vil derfor opleve at I ikke modtager regnskaberne på samme tid.

Forrige nyhed
Næste nyhed