Om selskabet

Boligselskabet af 2014

Det tidligere Randersegnens Boligforening (Nu Boligselskabet af 2014) blev stiftet i 1948. Det var en tid uden de store overskud, og hvor mange havde behov for en bedre bolig. Det blev afsættet til en boligforening, der skulle opføre gode boliger i de små landkommuner på Randersegnen.

Dengang så det kommunale landskab meget anderledes ud. Kommunerne var mange flere og mindre. Det var et stort arbejde at koordinere med så mange forskellige, og man kan ikke komme uden om et vist administrativt forarbejde, når man vil opføre nye boliger. Det kræver naturligvis et godt og tæt samarbejde med kommunes embedsfolk og politikere.

Gennem årene har vi høstet ganske meget erfaring i samarbejde. Både med myndigheder, men mindst lige så vigtigt også med vores beboere. Vi har altid haft den opfattelse, at en bolig skal være så privat som mulig. Det opfyldes kun, hvis vi som boligforening giver den enkelte beboer luft til selvbestemmelse. Sådan var det næsten lige fra første projekt, og sådan er det også i dag.

Det er blevet til mange boliger efterhånden. Vi har også lagt os lidt ud i bredden, hvis man opfatter ungdomsboliger og i mindre grad familieboliger som en udvidelse, der er kommet til op gennem 70erne og 80erne.

Boligforeningen råder i dag over knap 1.500 lejemål, fordelt på 5 kommuner i Region Midt- og Nordjylland. Hovedparten af boligerne består af 1-plans rækkehuse med en lille have.

Vi har dog stadig mest fokus på landdistrikterne, hvor vi spiller en vigtig rolle i bevarelsen af attraktive, billige boliger. Med en meget langsigtet strategi behøver vi ikke at spekulere i hurtig profit. Det er vigtigere at opfylde den rolle vi er født til: At skabe gode boliger i by og på land, hvor det er tiltrængt.

 

Helhedsplaner i Boligselskabet af 2014

I årene 2018-2021 har der være flere spændende helhedsplaner i gang i Boligselskabet af 2014. Helhedsplanen har vedrørt renovering af tage, vinduer og døre, gasfyr og kloak. Hvilke bygninger der er blevet renoveret fremgår i mappen ”afdelingsmøder” under den pågældende afdeling. 

Afdeling 4 - afsluttet: Se video af renoveringsprojektet og det flotte resultat i afdeling 4

Afdeling 5 - afsluttet: Se video af det flotte resultat efter helhedsplanen

Afdeling 6 - afsluttet:  Se video af renoveringsprojektet og det flotte resultat

Afdeling 12 - afsluttet: Se video af det flotte resultat efter renoveringsprojektet

Afdeling 13 - afsluttet: Se video af renoveringsprojektet og det flotte resultat.

Afdeling 14 - afsluttet: Se video af det flotte resultat efter helhedsplanen i afdeling 14Ledige boliger (17)

Alle afdelinger i Boligselskabet af 2014

Afd. 1 Randers (Husarvej)

Billede

Læs mere om Randers (Husarvej)

Afd. 3 Hadsten

Billede

Læs mere om Hadsten