Al verdens kunst vil skabe al verdens sammenhæng i Randers

Al verdens kunst vil skabe al verdens sammenhæng i Randers

14.06.2021

Bysekretariatet har i samarbejde med Randers Bibliotek og Jennumparkens Fritidshjem fået tilsagn om tilskud til projektet ’Al verdens kunst’ på 1.193.000 kr. fra puljen ’Kunst og kultur i udsatte boligråder 2021’. Sammen med eksterne kunstnere og lokale samarbejdspartnere vil projektet inddrage beboere fra Jennumparken og Glarbjergvej i at skabe Land art og Landmarks på Nordre Fælled, der vil sætte det nordlige Randers på landkortet og give en større sammenhæng til resten af byen.

Land art kommer til den nordlige del af Randers

Formålet med projektet ’Al verdens kunst’ er at skabe kunst- og kulturaktiviteter sammen med beboerne i området, der vil skabe nye oplevelser for alle i Randers. Projektet kommer til at bygge på fire initiativer, der repræsenterer forskellige kunst- og kulturformer, der foregår i perioden fra 1. juni 2021 til 31. maj 2024:

  • 2 store Land art installationer på Nordre Fælled, der skabes med lokal inddragelse og involverer to eksterne kunstnere. Begge installationer bliver ”kunst i øjenhøjde” og afspejler de verdensmål, som Nørrevangsskolen og institutionerne i området allerede arbejder med.
  • 5 mindre Landmark installationer på Nordre Fælled der bliver til gennem et tæt samspil mellem ovennævnte samarbejdspartnere.
  • Fortælle- og skriveworkshops, der afholdes i tæt samarbejde med Randers Bibliotek, hvor beboerne kan formulere det, der skal binde de nye kunstinstallationer sammen i tekst, lyd og billeder.
  • Jennumparkens Fritidshjems børnekor vil være med til at formidle de nye kunstinstallationer gennem sange.

- Det er en helt fantastisk mulighed, at vi skal arbejde med dette. Vi glæder os utroligt meget til, at Randers får nye kunstinstallationer på Nordre Fælled, der bliver skabt på baggrund af disse inddragende initiativer, fortæller Louise Hou Kragh, der er sekretariatsleder i Bysekretariatet.

Når installationerne på Nordre Fælled står færdige, bliver hele Randers inviteret til en stor fernisering, der skal markere den officielle åbning af beboernes bidrag til byens kunst- og kulturoplevelser.

Et stærkt lokalt samarbejde skal realisere det nye kunstprojekt

Bysekretariatet er tovholder og varetager den overordnede ledelse af det store kunstprojekt. Bysekretariatet har en bred erfaring i arbejdet med sårbare børn, unge og familier fra de udsatte boligområder og har god erfaring med at inddrage beboerne i forskellige projekter – særligt gennem den aktuelle boligsociale helhedsplan.

Bysekretariatet vil dog ikke stå alene med projektet. De vil arbejde tæt sammen med stærke lokale aktører – blandt andet Randers Bibliotek og Jennumparkens Fritidshjem samt Nørrevangsskolen og øvrige fritidshjem i området, der alle vil bidrage til projektets succes.

- Med så mange stærke lokale kræfter i spil, er jeg sikker på, at det her projekt bliver virkelig stort, både for beboerne og for hele Randers. Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores relation til hinanden, så der kommer en stærkere sammenhæng i byen, uanset hvor man bor, forklarer Louise Hou Kragh.

Faktaboks

  • Bysekretariatet – det boligsociale team hører under boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden, der administreres af RandersBolig.
  • Bevillingen til projektet kommer fra en pulje fra Slots- og Kulturstyrelsen, der har til formål at understøtte og fremme aktivt medborgerskab gennem lokale kunst- og kulturaktiviteter i udsatte boligområder.
  • Projektet bygger videre på boligområdets initiativer med henblik på at transformere Nordre Fælled fra et tidligere militært øvelsesområde til et rekreativt natur- og kulturområde.
  • Kunsten og kulturen bliver bragt i spil med baggrund i udvalgte verdensmål, hvor projektet prioriterer bæredygtighed, trivsel og at styrke lokalsamfundet.
  • Projektperioden løber fra 1. juni 2021 til 31. maj 2024, som afsluttes med en stor fernisering, hvor hele Randers bliver inviteret.
Forrige nyhed
Næste nyhed