Indvielse af verdensmålsportaler og kunstskov på Nordre Fælled

Indvielse af verdensmålsportaler og kunstskov på Nordre Fælled

28.04.2022

Onsdag den 27. april var der indvielse af kunstskoven i Nordbyen, der er en del af projektet ’Al verdens Kunst’, hvor borgmester Torben Hansen kom forbi for at klippe snoren. Al verdens Kunst i Nordbyen er et 3-årigt kunst- og kulturprojekt med baggrund i FN’s 17 Verdensmål og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. De fire bærende kunst- og kulturformer er Land art, Landmark, Sang og Fortællinger i tekst og tale, der alt sammen vil bidrage til vores fælles kunst- og kulturliv i Randers.  

Med kulturprojektet bliver kunsten og kulturen bragt i spil med baggrund i tre udvalgte verdensmål: ’sundhed og trivsel’, ’bæredygtige byer og lokalsamfund’ samt ’livet på land’. Projektet forløber frem til foråret 2024, hvor der skal skabes to store kunstinstallationer, også kaldet ’Land art’ samt 5 mindre installationer, der kaldes for ’Landmarks’. Formålet med kunstprojektet er at understøtte et aktivt medborgerskab og at invitere alle borgere ind i området som en del af den øvrige by. 

Beboerne i området har været involveret i tilblivelsen af kunstskoven med tilhørende verdensmålsportaler, som er ét ud af de i alt fem landmarks, der vil blive etableret på Nordre Fælled i løbet af de kommende år.   

I kunstskoven blev de dekorerede kampesten og ”koglekunst” afsløret, der hænger rundt i træerne. Koglerne er indsamlet i området og udsmykket af lokale børn og familier. I forbindelse med indvielsen blev der sunget et nyt vers af Nordbybørnenes verdensmålssang på melodien ”Livstræet”: 

Med verdensmål- og genbrugs-tanker,
og træ fra skove her omkring.
Portalerne så smukt sig ranker ,
og snart står sang og kunst på spring.
Lad os lege men passe på verden
og plante, så den bliver grøn
med frisk luft i al vores færden,
så bliver fremtiden skøn.

Flere kunstværker kommer til
Fritidshjemsleder Birgitte Kaas Sørensen fortæller, at der er nedsat en kunstgruppe, der skal arbejde videre med ideer til bæredygtig kunst i den indviede kunstskov. I løbet af de næste år, vil man komme til at se forskellig kunst, der hænger i træerne, som er lavet af de lokale beboere i området. Der vil således komme nye opsætninger løbende, hvor alle borgere kan komme og få nye kunstoplevelser på Nordre Fælled. 

Fakta:
- Kunst- og kulturprojektet er forankret hos Bysekretariatet, der er en del af RandersBolig, i tæt samarbejde med Jennumparkens fritidshjem og Randers Bibliotek. Hertil bidrager Nørrevangsskolen og de andre lokale fritidshjem og børnehaver, der er aktivt involverede i udvikling af projektet. Til opbygning af verdensmålsportalerne er der anvendt træer fra Randers Kommunes egne skove, leveret af Natur og Miljø Randers Kommune.  

- Bysekretariatet deltager også sammen med Jennumparkens fritidshjem i Randers Kommunes Verdensmålsfestival fredag den 29. april på Jens Otto Kraghs Plads. Ved den fælles stand vil man kunne opleve, hvordan man i Nordbyen har arbejdet med verdensmålene de seneste to år. Derudover kan man høre mere om projektet ’Al verdens kunst’ og de kunstprojekter, der i de kommende år vil udfolde sig på Nordre Fælled. Desuden optræder Jennumparkens Børnekor på scenen, hvor børnene synger sange, der relaterer sig til verdensmålene og arbejdet med ”Al Verdens Kunst i Nordbyen”. 

Forrige nyhed
Næste nyhed