Jobskabelse og socialt ansvar: RandersBolig indfører nye sociale klausuler til renoveringsprojekter

Jobskabelse og socialt ansvar: RandersBolig indfører nye sociale klausuler til renoveringsprojekter

13.12.2023

Boligorganisationerne i RandersBolig har besluttet at stille krav til, at der skal være mindst 10% personer under oplæring i større renoveringsprojekter i boligorganisationerne.

I de renoveringsprojekter hvor Landsbyggefonden er involveret, er der krav om, at der skal være 14% personer under oplæring i henhold til Grøn Boligaftale 2020. Boligorganisationerne i RandersBolig har besluttet, at de fremover vil indføre sociale klausuler i de fremtidige byggekontrakter, hvor Landsbyggefonden ikke er involveret, og hvor renoveringssagen har en opstartsøkonomi på over 4,7 mio. kr. Dette krav betyder, at man som entreprenør skal have mindst 10% personer under oplæring i renoveringsprojekterne, hvis de ønsker at byde på renoveringssagen. Boligorganisationerne går dermed længere end lovgivningen, da de ønsker at bidrage til at hjælpe endnu flere i arbejde.

Personer under oplæring defineres i bred forstand som ansættelse af eksempelvis ufaglærte, voksenlærlinge, EGU-elever (erhvervsgrunduddannelse), virksomhedspraktikanter eller CSR-jobs (borgere på kanten af arbejdsmarkedet).

I RandersBolig arbejder man ud fra en fælles bæredygtighedsprofil, der blandt andet fokuserer på jobskabelse og bæredygtige byer med mennesker i centrum. Der ligger naturligvis en samfundsmæssig gevinst i at hjælpe borgere på vej til selvforsørgelse. Men det, som både RandersBolig og boligorganisationerne lægger størst vægt på, er den værdi, det kan få for det enkelte menneske – at han eller hun potentielt kan komme et skridt nærmere et fast arbejde og dermed stå på egne ben.

De sociale klausuler bliver nu vedlagt de øvrige krav i udbudsmaterialet til de fremtidige renoveringssager.

Forsøgsprojekter ligger til grund for beslutningen

I samarbejde med Jobcenter Erhverv i Randers Kommune har RandersBolig kørt to forsøgsprojekter. Forsøgene tog udgangspunkt i en frivillig dialog med entreprenørerne, hvor RandersBolig fremlagde deres ønske om flere ansatte på kanten af arbejdsmarkedet i fremtidige renoveringssager. Her gav entreprenørerne udtryk for, at de har en stor interesse i at efterkomme dette, da de også ønsker at tage del i det sociale samfundsansvar. Jobcenteret har dertil fortalt om deres muligheder for at være behjælpelige med at matche mulige kandidater og virksomhedsønsker samt lovgivning og samarbejdsmuligheder.

I løbet af forsøgsperioden – som foregik på frivillig basis – fik en entreprenør foreslået tre kandidater af jobcenteret, til ansættelse under den sociale klausul. Dette resulterede i, at entreprenøren i sidste ende endte med at ansætte den ene af disse kandidater.

Boligorganisationerne kigger også indad

Udover at stille krav til entreprenørerne, har boligorganisationerne også valgt at kigge indad for at se, hvordan både RandersBolig og de selv kan bidrage til yderligere jobskabelse og social ansvarlighed. I forvejen har RandersBolig både flexjobbere og elever ansat og i perioder har der også været lærlinge ansat som en del af driftspersonalet i boligorganisationerne. I øjeblikket arbejdes der nu på, hvordan ansættelsen af enten elever eller praktikanter kan øges i boligorganisationerne, så de på denne måde også øger deres bidrag til beskæftigelsen i lokalområdet.

Renovering af Anemonevej i Randers var en af forsøgsprojekterne til de sociale klausuler

Renovering af Anemonevej i Randers var en af forsøgsprojekterne til de sociale klausuler

Renovering af boligerne i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 var også en af forsøgsprojekterne til de sociale klausuler.

Renovering af boligerne i Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 var også en af forsøgsprojekterne til de sociale klausuler.

Forrige nyhed
Næste nyhed