Kærsmindebadet

Nybyggeri Kærsmindebadet

03.07.2018

Randers Boligforening af 1940 har fået godkendelse til opførelse af 55 tæt-lave boliger i Helsted,
hvor Kærsmindebadet lå samt 24 stk. boliger på Vidarsvej, hvor den tidligere børnehave lå.

Når vi kender priser, indflytningsdato m.m., vil dette blive meddelt på vores hjemmeside.
Det vil på dette tidspunkt også blive muligt at opskrive sig til ovenstående boliger.

Forrige nyhed
Næste nyhed