Møllevænget & Storgaarden køber byggefelt i Flodbyen i Randers

Møllevænget & Storgaarden køber byggefelt i Flodbyen i Randers

30.06.2023

I går godkendte repræsentantskabet i Møllevænget & Storgaarden købet af et spændende byggefelt med masser af potentiale i Flodbyen Randers. Byggefeltet ligger i Trangstræde ved busterminalen, hvor vi forventer at kunne opføre 35-40 almene boliger. Projektet skal indgå i et lokalplanforslag, der forventes at blive i gangsat af Randers Byråd i løbet af efteråret 2023.

Ambitionen for Flodbyen Randers er at skabe en bæredygtig og holdbar bydel med et højt kvalitetsniveau i bygninger, byrum og byliv med de bedste bolig- og bokvaliteter. Det er vigtigt, at boligorganisationerne og de almene boliger er repræsenterede i de mange spændende byudviklingsprojekter i Randers - herunder Flodbyen Randers. På denne måde er vi med til at sikre en fortsat blandet by, så Randers også vil være en by for alle i fremtiden!

Det er derfor glædeligt, at vi nu kan løfte sløret for, at Møllevænget & Storgaarden har godkendt købet af byggefeltet på Trangstræde lige ved busterminalen i Randers midtby. Byggefeltet på ca. 2.550 kvadratmeter har gode potentialer med placeringen tæt på alle oplevelser i midtbyen. Om få år vil de kommende lejere både få adgang til offentlig transport lige i baghaven samt adgang til de mange nye aktiviteter og oplevelser, der kommer på Bolværksgrunden og Flodlejet ved Gudenåen.

Det er en fantastisk nyhed for lejerne og etableringen af almene boliger, som en del af Flodbyen Randers, har stor betydning for byens fremtidige udvikling.

Aftalen med boligorganisation Møllevænget & Storgaarden er naturligvis betinget af den videre lokalplanproces i Randers Kommune og byrådets endelig vedtagelse af lokalplan, udmøntning af kommunal grundkapital samt relevante tilladelser. Udarbejdelsen af lokalplanforslaget forventes igangsat i efteråret 2023.

Vi ser frem til den videre proces.

Læs mere på Flodbyen Randers

Forrige nyhed
Næste nyhed