Ny boligsocial indsats: Randers skal i balance uden udsatte boligområder

Ny boligsocial indsats: Randers skal i balance uden udsatte boligområder

27.04.2021

I marts 2021 godkendte byrådet en ny boligsocial helhedsplan, der indtil 2025 skal udvikle en række forebyggende aktiviteter og indsatser rettet mod særligt udsatte boligområder i Randers. RandersBolig administrerer størstedelen af disse områder, hvortil det er visionen, at projektet skal gøre Randers til en by i balance med en stærkere sammenhængskraft mellem boligområderne og den øvrige by.

Med støtte fra Landsbyggefonden har der siden 2009 været igangsat flere lignende boligsociale helhedsplaner, hvor der særligt siden 2013 har været et samarbejde mellem lokale boligorganisationer og Randers kommune med fokus på udviklingen af tre boligområder i Nordbyen – Gl. Jennumparken, Glarbjergvej og Vangdalen.

Projektet har givet positive og mærkbare resultater, hvilket har medført finansieringen af den nye helhedsplan, der netop er blevet godkendt i Randers byråd.  

Med den nye helhedsplan kommer indsatsen til at involvere flere boligområder i Randers, heriblandt på Energivej og i Hermann Stillingsvej-området, der er administreret af RandersBolig.

Den nye boligsociale helhedsplan sætter derudover retningen for et endnu tættere samarbejde mellem de berørte boligorganisationer og Randers kommune, der med byrådets godkendelse nu videreudvikler initiativer inden for særligt fire indsatsområder:

  • Uddannelse og livschancer
  • Beskæftigelse
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Sammenhængskraft og medborgerskab

Formålet med de fire indsatsområder er at styrke mulighederne for børn og unge, der vokser op i boligområderne. Derudover skal det hjælpe flere beboere med at blive i stand til at klare sig selv, hvor flere skal knyttes til enten job eller uddannelse.

Ved at udvikle de berørte boligområder kan det tiltrække en mere blandet beboersammensætning, der byder på et stærkt foreningsliv og gode rekreative muligheder. Dette møder begejstring i RandersBolig, der er en del af det tætte samarbejde – Som administrationsselskab for flere af de medvirkende boligorganisationer tror vi på, at vi med den boligsociale indsats kan være med til at udvikle de berørte områder i en positiv retning, der både vil komme beboerne og lokalsamfundet til gode. Vi ser derfor frem til at komme i gang med de mange spændende initiativer, fortæller Kenneth Taylor Hansen, direktør i RandersBolig.

De fysiske omgivelser skal også bidrage til en styrket sammenhæng

Udover den boligsociale helhedsplan blev der tidligere på året igangsat et infrastrukturprojekt omkring Jennumparken, der skal medvirke til den nye positive udvikling og identitet for området. De fælles omgivelser bliver åbnet mere op med nye opholds- og aktivitetsområder, øget belysning, nye stiforbindelser og mere varieret beplantning.

På denne måde skaber det en sammensmeltning med Nordre fælled, hvor den vilde natur bliver lukket ind i boligområderne. RandersBolig er projektkoordinator for infrastrukturprojektet, og forventer en afslutning i sommeren 2022. 

Bysekretariatet som koordinator for initiativerne i den boligsociale helhedsplan

Sammen med lokale kommunale institutioner, foreninger og andre aktører er der fastlagt en række initiativer inden for de fire indsatsområder. Det er bestyrelsen og en nedsat styregruppe, der sammen har ansvaret for den boligsociale helhedsplan, hvor indsatserne koordineres af Bysekretariatet, der også har koordineret den tidligere helhedsplan i området.

Louise Hou Kragh, der er sekretariatsleder i Bysekretariatet, ser frem til at komme i gang med projektet - jeg glæder mig til at tage fat på det bystrategiske udviklingsarbejde, hvor den sociale- og fysiske udvikling går hånd i hånd for at opnå målet om en by i balance.

Forrige nyhed
Næste nyhed