Nye udlejningsregler og en styrket brandingindsats: Nordbyen skal væk fra statens udsatteliste

Nye udlejningsregler og en styrket brandingindsats: Nordbyen skal væk fra statens udsatteliste

02.03.2022

Den 28. februar 2022 vedtog Randers byråd nye aftaler om udlejningsregler samt finansiering af en øget brandingindsats af de boligafdelinger i Nordbyen, der er berørt af statens liste over udsatte boligområder. Disse tiltag er en del af en flerstrenget strategi, der også omfatter byens og boligområdernes fysiske udvikling samt de mange boligsociale aktiviteter og tiltag, der allerede er i gang i området. Målet for indsatsen er, at områderne i Nordbyen skal væk fra udsattelisten i 2030.

 

Dagtilbud risikerer at lukke

Der er flere årsager til, at RandersBolig og boligorganisationerne ikke ønsker at have boligområder på statens udsatteliste. En af årsagerne er, at daginstitutionerne kun må indskrive 30 procent børn, der har bopæl i udsatte boligområder. Dette giver store udfordringer for de dagtilbud, der ligger i Nordbyen i dag, som dermed vil have stor risiko for at lukke, hvis ikke de kan sammensætte børnene efter lovgivningen.

Derfor har RandersBolig indgået et tæt samarbejde med Randers Kommune om at igangsætte en række tiltag, der skal være med til at sikre en positiv udvikling af Nordbyen og få boligområderne væk fra statens liste over udsatte boligområder.

Nye udlejningsregler får betydning for beboersammensætningen

Udover de mange spændende initiativer, der allerede er igangsat i Nordbyen, bliver der nu arbejdet på den fremtidige beboersammensætning i området. Dette vil ske gennem aftalerne om fleksibel og kombineret udlejning, som byrådet netop har godkendt.

Hvilke boligområder er berørt af de nye udlejningsregler:
- Fleksibel udlejning: Glarbjergvejområdet, Gl. Jennumparken og Hermann Stillingsvej.
- Kombineret udlejning: Glarbjergvejområdet.

De nye udlejningsregler vil blandt andet gøre det lettere for boligsøgere, der enten er under uddannelse eller i arbejde, at få tilbudt en bolig.

Læs mere om de nye regler og se oversigten over de berørte afdelinger

Fortællingen om Randers Nordby skal ud over rampen

Hvis der ikke bliver skabt de gode samtaler, må man leve med de fortællinger, andre skaber – og det har længe været tilfældet for Nordbyen. Udover at udvikle området fysisk og socialt, er det også vigtigt at fortælle om det. Med et øget fokus på kommunikation og branding bliver de gode historier fortalt og øge interessen for området, der blandt andet rummer masser af spændende naturoplevelser og et unikt fællesskab.

Som en del af den øgede brandingindsats har byrådet netop godkendt en finansiering af en samlet kommunikationsstrategi, som kommunikationsafdelingerne i RandersBolig og Randers Kommune sammen har udarbejdet. Hertil har byrådet godkendt en finansiering en ny medarbejder, der skal eksekverer kommunikationsstrategien og sørger for, at få de gode historier ud over rampen.

#Nordbyenkalder

Forrige nyhed
Næste nyhed