Tildeling af tilskud til huslejenedsættelse i september 2024

Tildeling af tilskud til huslejenedsættelse i september 2024

01.07.2024

D. 10. februar 2023 vedtog regeringen, sammen med en række andre partier, en aftale om bl.a. inflationshjælp. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget d. 1. juni 2023, som efterfølgende blev ændret og vedtaget d. 4. juni 2024. 

Lovforslaget betyder, at almene lejere i boligafdelinger, der er omfattet af tilskuddet til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger, får én måneds gratis husleje i september 2024. 

 

Hvad dækker tilskuddet over?

Tilskuddet dækker over den rene husleje samt eventuelt frikøbsleje og moderniseringsydelse. Opkræves trappevask udover huslejen, er dette også betalt. Beboerne skal fortsat betale for forbrug, tv og andre øvrige udgifter, som de måtte have derudover. 

Udbetaling Danmark er informeret og justerer boligstøtten automatisk, så beboerne ikke skal gøre noget i den forbindelse. 

Hvem administrerer inflationshjælpen?

Folketinget har besluttet, at det er Landsbyggefonden, der skal foretage fordelingen af inflationshjælpen. Det er derfor hverken boligorganisationerne eller RandersBolig, der har besluttet, hvilke afdelinger der skal have tildelt midlertidig huslejenedsættelse i september 2024. 

Boligorganisationerne og RandersBolig har dog haft pligt til at varsle de beboere, som vil modtage inflationshjælpen. 

Denne varsling skulle ske inden 1. juli 2024.

Får man inflationshjælp i september 2024, har man derfor allerede modtaget information om dette - enten via mail eller i postkassen.

Inflationshjælpen er tildelt ud fra følgende kriterier:

  • Andel enlige med børn i afdelingen
  • Rådighedsbeløb i afdelingen
  • Personlig indkomst i afdelingen
  • Andel husstande, som modtager boligstøtte i afdelingen
  • Andel fuldtidsmodtagere af offentlige ydelser i afdelingen

Ud fra disse kriterier har Landsbyggefonden tildelt inflationshjælp til 31 afdelinger, fordelt på 5 af de boligorganisationer, der administreres af RandersBolig.

Hvilke afdelinger har Landsbyggefonden tildelt inflationshjælp:

  • Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 10, 19, 28, 42, 43, 48, 49, 67 og 69.
  • Randers Boligforening af 1940: Afdeling 2, 5, 7, 16, 17, 23, 25, 38, 42, 43, 44, 45 og 52.
  • Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 11, 13, 16, 22 og 25.
  • A/B Andelsbo: Afdeling 2
  • Boligselskabet af 2014: Afdeling 1, 3 og 10

Er man interesseret i at vide mere om inflationshjælpen, kan man læse meget mere på Landsbyggefondens hjemmeside: 

https://www.lbf.dk/stoette/inflationshjaelp/

Forrige nyhed
Næste nyhed