Afdelinger med fleksibel udlejning: Få fortrin på boliger i udvalgte områder

Få fortrin i udvalgte boligområder

Den 28. februar 2022 besluttede byrådet i Randers Kommune at ændre kriterierne for udlejning i visse boligafdelinger, der administreres af RandersBolig og Lejerbo.

FLEKSIBEL UDLEJNING - få fortrin og kom foran i køen:

Hvis den boligsøgende og de øvrige beboere i husstanden over 18 år er i fast arbejde eller er under videregående uddannelse, har man som boligsøgende fortrin, hvis man søger en bolig i en afdeling med fleksibel udlejning. For at gøre brug af fortrinsretten skal den boligsøgende logge ind på ”Min side” og registrere sin fortrinsret. (Medlemsancienniteten gælder også blandt de boligsøgere, der har fortrin).

Fortrin ved fast arbejde (alle punkter skal være opfyldt):

  • Mindst 25 timers arbejdsuge.
  • Årlig indkomst på mindst 150.000 kr.
  • Vikariater: Der skal være minimum 3 mdr. tilbage af mindst 9 måneders ansættelse, når boligen bliver tildelt.
  • Dokumentation: ansættelseskontrakt samt seneste lønseddel

Gælder ikke elev- eller lærlingestillinger. Disse kategoriseres som personer under videregående uddannelse.

Fortrin ved videregående uddannelse (alle punkter skal være opfyldt):

  • Uddannelsen skal være SU berettiget, give lærlingeløn eller STU.
  • Dokumentation: Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt + seneste lønseddel

Gymnasium, handelsskole samt grundforløb på erhvervsuddannelser giver ikke fortrin.

Hvis ikke den boligsøgende og den øvrige husstand over 18 år kan opfylde kriterierne, kan man selvfølgelig altid søge en bolig i afdelingen efter de almindelige standardregler for boligtilbud.

Straffeattest: I enkelte afdelinger med fleksibel udlejningsregler, skal den boligsøgende, samt den øvrige husstand over 15 år, fremvise straffeattest efter accept af et boligtilbud. Hvis straffeattestens indehold bliver vurderet til at have betydning for trygheden i området, kan RandersBolig afvise den boligsøgendes accept af boligtilbuddet.