Afdelingsbestyrelsen

Navn Bestyrelsespost Telefonnummer Email
Gitte Marie Kjærgaard Bestyrelsesformand 20404833 kjeldsdatter@gmail.com
Anne Marie Jensen Bestyrelsesmedlem
Bente Brandt Bestyrelsesmedlem
Lise Holst Olsen Bestyrelsesmedlem
Ronnie Lysdal Bestyrelsesmedlem
Tilbage