De almene boligorganisationer har alle det formål at opføre og udleje boliger til kostprisen. De skal ikke tjene penge til nogen.
 
Derfor retter huslejen sig ind efter de faktiske udgifter på den måde, at den skal kunne dække boligafdelingens omkostninger.

Det vil først og fremmest sige afdelingens prioritetsydelser og udgifter til forbrug, service, skatter osv. samt vedligeholdelse og henlæggelser til for eksempel fornyelse og istandsættelse.

Filer du kan downloade

At bo i en almen bolig