Boligkonference Randers 2021: En by i balance

Boligkonference Randers 2021: En by i balance

26.08.2021

Fredag den 20. august 2021 kunne den tilbagevendende boligkonference i Randers igen løbe af stablen med årets tema - ”En by i balance”. Gennem spændende oplæg fik Randers Kommune, politikere og lokale boligorganisationer sat nye perspektiver på det aktuelle spørgsmål: Hvordan skal Randers udvikle sig?

En by i balance handler ikke om, at alt skal være ens – nok mere tværtimod. Det handler i høj grad om at skabe en blandet by og dermed investeringer i både det fysiske og sociale, så der er plads til vores forskelligheder. Under dette års boligkonference blev der stillet skarpt på den interessante udvikling, der sker i Randers lige nu. Men hvilken by er det, Randers skal være? Og hvordan kan hele byen få del i den positive udvikling, så ingen områder hægtes af? Dette var nogle af de emner, der blev bragt op på dette års boligkonference.

Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune, holdte dagens første oplæg, hvor han italesatte vigtigheden af netop at sætte fokus på, hvordan Randers skal være en by i balance.

- Byer er ikke bare boliger, virksomheder, butikker, veje, grønne områder og institutioner. Byer skal danne ramme for det gode liv for de mennesker, der bor og kommer i byen. Vi skal også have det sociale perspektiv med – en blandet by, blandede boligtyper, boformer, boligstørrelser og prisklasser – vi skal skabe en blandet by, et godt socialt mix – hvor vi møder hinanden i kvarteret, i børnehaven, skolen og på fodboldbanen. Det fremmer sammenhængskraften og balancen, forklarer Torben Hansen, der således åbnede årets boligkonference.

Et styrket samarbejde mellem boligorganisationer og Randers Kommune

I et samtaleoplæg mellem Kenneth Taylor Hansen, direktør i RandersBolig og Jens Heslop, direktør i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune, berørte de begge, hvordan deres nuværende samarbejde kan bruges i et større perspektiv, så Randers bliver en mere balanceret by at bo i.

- RandersBolig og Randers Kommune arbejder i øjeblikket meget tæt sammen om den boligsociale helhedsplan, hvor vi fokuserer på udviklingen af de udsatte boligområder i det nordlige Randers. Men ud over det boligsociale arbejde er det vigtigt, at vi også samarbejder om det mere bystrategiske, og hvordan vi bliver mere blandet i vores måde at bo på her i Randers, forklarer Kenneth Hansen.

Jens Heslop er enig og tilføjer, at deres samarbejde er der, hvor de kan begynde at se det i et større perspektiv.

- Vi har skabt et godt fundament i vores samarbejde på tværs af boligorganisationer og kommune. Med vores forskellige styrker, kan vi begynde at se på det fremtidige samarbejde, hvor det ikke kun handler om enkelte boligområder eller ghettoliste. Vi skal se på, hvordan vi i fremtiden får skabt en blandet beboersammensætning, forklarer Jens Heslop.

Begge er enige om, at samarbejdet mellem boligorganisationerne og Randers kommune bevæger sig hen imod en fælles indsats for, at udvikle både nye og eksisterende boligområder, så det bliver muligt at tilbyde flere forskellige boformer, der passer til borgernes forskellige behov.

Vi skal udvikle os fra boligområder til bykvarterer

Randers er på vej mod at være en mere moderne videns- og kulturby, hvor særligt havnen gennemgår en stor forvandling, og nye natur- og kulturoplevelser ser dagens lys. Denne udvikling stemmer godt overens med en stigende efterspørgsel efter de mere levende og bynære boligområder, der for mange er boligdrømmen i dag. Men hvor efterlader det de almene boligområder? Det spørgsmål forsøger urbanisten Niels Bjørn at svare på, der i mange år har hjulpet kommuner og boligorganisationer med at udvikle udsatte boligområder.

- Boligorganisationerne i dag leverer i høj grad gode boliger – og det er godt. Men det er tid til at gå skridtet videre og udvikle de omkringliggende udearealer, så det smelter sammen med resten af byen. Sammen med den boligsociale indsats vil man for alvor se en større forandring i boligområdet, der på mange måder vil gå fra at være et boligområde til at blive et bykvarter – og dermed blive en del af byen, forklarer Niels Bjørn.

Som et eksempel på at omdanne et boligområde til et bykvarter var Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening, inviteret til boligkonferencen for at fortælle om deres succes med at give det østlige Aalborg et kæmpemæssigt løft, så området i dag ikke længere er på statens liste over udsatte boligområder.

- I bund og grund handler det om de mennesker, der bor der. En så stor omdannelse af et boligområde skal give mening for dem, der bor der – og derfor er det vigtigt med en tæt dialog og lytte til beboernes perspektiver. Derudover har vores samarbejde med foreninger, frivillige organisationer og kommunen gjort det muligt at trække erhverv og velfærdsservice ind i området, så området i dag tjener en vigtig funktion for alle byens borgere, fortæller Ole Nielsen.

Fokus på fællesskabet og styrken i vores forskelligheder

Flere af boligkonferencens oplægsholdere var enige om, at ved at forholde os åbne for hinandens forskelligheder og turde indgå i dialog, er der grobund for nye idéer og tiltag, der kan have stor positiv indvirkning på de eksisterende boligområders udvikling. Derfor er det vigtigt, at der bliver igangsat nogle konkrete initiativer, der får borgerne til at mødes med andre borgere og lokale foreninger, hvor de får en positiv oplevelse ved at indgå i nye fællesskaber.

- Der er borgere, som vi ikke ser i vores dagligdag – dem der ikke kommer med store armbevægelser eller taler højt – dem der går stille ned til brugsen og hurtigt hjem igen og låser døren med nedrullede gardiner. Det er vigtigt, at vi får fat i de mennesker og hjælper dem med at skabe et netværk og deltage i sociale aktiviteter, fortæller Thomas Waagø, der holdt oplæg om at være social vicevært i Århus.

Flere organisationer i Randers har allerede taget de første skridt mod at oprette forskellige fællesskaber for borgerne. RandersBolig er blandt andet i gang med initiativet ”Sammen igen” der er en del af en landsdækkende kampagne ”Vær med!” i BL – Danmarks Almene Boliger. Målet for initiativet er at igangsætte en række gå-fællesskaber i Randers kommune, hvor frivillige gå-værter arrangerer gåture for de andre beboerne. Dertil er den frivillige forening Randers Seniorkrolf tilknyttet initiativet, som vil skabe en forbindelse mellem beboerne og foreningslivet i kommunen.

Efter en inspirerende boligkonference har både Randers Kommune, lokale boligorganisationer og politikere fået en masse nye perspektiver på, hvordan sociale og fysiske investeringer er vigtige for det videre arbejde med at gøre Randers til en by i balance.

Borgmester Torben Hansen åbner Boligkonferencen med dagens første oplæg.

Borgmester Torben Hansen åbner Boligkonferencen med dagens første oplæg.

Kenneth Taylor og Jens Heslop med samtaleoplæg i samarbejde mellem RandersBolig og Randers Kommune.

Kenneth Taylor og Jens Heslop med samtaleoplæg i samarbejde mellem RandersBolig og Randers Kommune.

Niels Bjørn forklarer, hvad der skal til for at udvikle udsatte boligområder.

Niels Bjørn forklarer, hvad der skal til for at udvikle udsatte boligområder.

Ole Nielsen fra Himmerland Boligforening fortæller om deres renoveringsprojekt i det østlige Aalborg .

Ole Nielsen fra Himmerland Boligforening fortæller om deres renoveringsprojekt i det østlige Aalborg .

Thomas Waagø holder oplæg om at være social vicevært i Århus.

Thomas Waagø holder oplæg om at være social vicevært i Århus.

Sammy Elshikh fortæller om RandersBoligs initiativ - 'Sammen igen'.

Sammy Elshikh fortæller om RandersBoligs initiativ - 'Sammen igen'.

Forrige nyhed
Næste nyhed