Lommepengejobs til udsatte unge – Det giver mening!

Lommepengejobs til udsatte unge – Det giver mening!

13.06.2023

Samfundet vil gerne have flere unge ind på et studie eller på arbejdsmarkedet, så de i højere grad bliver aktive og selvforsørgende medborgere. Nogle af disse unge er vokset op i udsatte boligområder og har brug for en ekstra hjælpende hånd til at komme videre i netop uddannelses- og arbejdslivet.

I Fagbladet Boligen har BL sat fokus på ’lommepengejobs’, som en vigtig del i at hjælpe de unge godt på vej. Dette bliver bakket op af Bysekretariatet i Randers, som i en årrerække også har arbejdet med lommepengejobs i særligt området omkring Norbyen i Randers – med stor succes!

Bysekretariatet har gennem flere år haft unge ansat i lommepengejobs, primært som Legepatrulje, hvor de unge bliver lært op i at sætte lege og aktiviteter i gang for børnene i boligområderne. Lommepengejob er en helt konkret måde at lære de unge, hvad det vil sige at have et fritidsjob. Dette kan være med til, at de unge kommer videre og finder et ordinært fritidsjob, hvilket forskningen peger på kan være det, der gør, at de unge enten starter på en uddannelse eller finder et fuldtidsjob.

I 2022 afprøvede Bysekretariatet for første gang to nye typer af lommepengejob – ’Unge Ejendomsfunktionærer’ og ’SoMe-reportere’. Disse to nye typer af lommepengejobs viste sig at fungere rigtig godt, da de også henvender sig til en bredere gruppe af unge. Derfor fortsætter de to nye initiativer også i 2023.

Kendetegnende for de unge, der ansættes som ’lommepengejobber’, er, at det er unge i udsatte positioner. En stor andel af de unge har et højt skolefravær, er kriminalitetstruede eller har et lille socialt netværk. Formålet med at ansætte unge i lommepengejobs er blandt andet at få dem ud i deres første fritidsjob, og styrke deres arbejdsidentitet. Herudover oplever Bysekretariatet i Randers, at de unge, gennem deres ansættelse, får en øget tro på sig selv.

’At være lommepengejobber giver de unge en følelse af at være en del af et fællesskab. Den unge oplever, at vi har tiltro til at han eller hun kan løfte opgaverne, men også at vi er på sidelinjen til at hjælpe. Samtidig får den unge indblik i, hvad det betyder at have et job ift. at være en god rollemodel, møde til tiden, få oprettet en lønkonto osv. Jeg oplever, at det er med til at give de unge en øget tro på, at de kan meget mere, end de selv tror.’ Fortæller Jarek, der boligsocial medarbejder i Bysekretariatet i Randers.

På mange måder er RandersBolig tæt forbundet med Bysekretariatet og deres mange projekter for at fastholde og øge den positive udvikling i de udsatte boligområder i Randers. Derfor er vi enormt glade for, at Bysekretariatets tiltag som ’Lommepengejob’ helt konkret kan hjælpe de børn og unge, som bor i de almene boliger i området.

Dét er altså godt gået!

To unge ejendomsfunktionærer som skal hjælpe med at passe afdelingernes udeområder i Nordbyen.

To unge ejendomsfunktionærer som skal hjælpe med at passe afdelingernes udeområder i Nordbyen.

Legepatruljerne sørger for sjove aktiviteter for børnene i boligområderne.

Legepatruljerne sørger for sjove aktiviteter for børnene i boligområderne.

Forrige nyhed
Næste nyhed