Nye venteliste regler

Nye venteliste regler

27.06.2019

 

Fra 1. juli 2019 skal hver anden ledige almene bolig tilbydes boligsøgende på den eksterne venteliste. Dermed fjernes den del af fortrinsretten for de boligsøgende på den interne venteliste. Det er resultatet af den regelændring, som fornylig blev vedtaget i folketinget.


Der findes to forskellige ventelister i hvert boligselskab - den interne venteliste og den eksterne venteliste. Den interne venteliste gør det muligt for beboere, der allerede bor i en boligafdeling hos det pågældende boligselskab, at få adgang til en anden bolig i selvsamme boligafdeling eller boligselskab.
Den eksterne venteliste er for alle boligsøgende, der ikke bor hos boligselskabet i forvejen, og det er denne venteliste, der fremover vil få tilbudt hver anden bolig med de nye regler.

Enkelte undtagelser i den nye regel

Den nye regel gælder ikke for familieboliger, der udlejes efter andre regler end de almindelige udlejningsregler. Det vil sige, at reglen tilsidesættes, hvis kommunen bruger sin anvisningsret, der typisk giver kommunen adgang til hver fjerde bolig. Reglen tilsidesættes ligeledes, hvis boligselskabet og kommunen har indgået en aftale om fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning betyder, at visse grupper af boligsøgende får fortrinsret til boligerne

 

Se mere på nedenstående oversigt over tildeling:

Forrige nyhed
Næste nyhed