Randers Boligkonference 2023: Sammen om den trygge by

Randers Boligkonference 2023: Sammen om den trygge by

24.08.2023

Hvad er en tryg by og hvad skaber trygge boligområder? Hvad mener vi, når vi taler om tryghed? Er der en sammenhæng mellem den faktisk kriminalitet og den oplevede tryghed hos borgerne? Det er alle sammen interessante spørgsmål, som blev berørt under dette års boligkonference.

Tirsdag den 22. august 2023 mødtes boligorganisationer, beboerdemokrater og kommunen til en spændende boligkonference for at blive klogere på, hvordan vi kan indrette vores boliger, områder og byrum, så det øger vores følelse af tryghed, når vi opholder os hjemme i vores boliger, i fælles opgange og ude i det offentlige rum. Rammerne for boligkonferencen var som altid i RandersBoligs lokaler på Marsvej og var arrangeret af Randers Kommune, Bysekretariatet og boligorganisationerne.

Er Randers en tryg by?

Et af de første oplæg på konferencen handlede om, hvorvidt Randers er en tryg by at færdes i. Hertil deltog vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Camilla Nielsen, der kunne sætte nogle ord og tal på dette spørgsmål.

”Randers er, set med politiets øjne, en tryg by og kommune. Som i alle andre byer sker der i Randers naturligvis også indbrud, trafikale forseelser osv. Men vi har et rigtig godt overblik over situationen, hvilket skyldes det gode samarbejde vi har med blandt andre kommunen”, forklarer Camilla Nielsen.

Derudover kunne vicepolitiinspektøren fortælle, at hele 90,4% føler sig trygge i deres nabolag i Randers, hvor det i Århus er 86%. Hertil nævner hun også, hvordan vi i dag bliver eksponeret for mange historier om utryghed, og hvordan det kan få os til at føle os utrygge, selvom fakta fortæller os, at personkriminalitet eksempelvis er faldende.

Efter et interessant oplæg er der tid til spørgsmål, hvortil Camilla Nielsen pointerer, hvor vigtigt det er at borgerne fortsat henvender sig til politiet, hvis de oplever noget i nabolaget, som er utrygt.

Hvordan skaber man trygge byrum?

Til at besvare dette spørgsmål var Ellen Højgaard Jensen, der underviser i strategisk byplanlægning på Det Kongelige Akademi, inviteret til at holde et oplæg.

Her forklarer Ellen Jensen, hvordan oplevelsen af tryghed og den faktiske sikkerhed ikke altid hænger sammen. Derfor er det vigtigt at tænke både sikkerhed og tryghed ind i sin byplanlægning, hvor Ellen Jensen peger på særligt fire principper:

  • Øje på gaden
  • Overblik og synlighed
  • Sikker transport og bevægelse
  • Tryghedsskabende belysning

Netop disse principper er også noget af det, der ligger til grund for realiseringen af det store infrastrukturprojekt i Jennumparken i Randers. Her har Møllevænget & Storgaarden netop arbejdet med at skabe åbne fællesområder med mulighed for en masse fællesaktiviteter – fx padelbane, boldbane og udendørs fitness. Derudover er der etableret nye stisystemer og øget belysning i området. Projektet blev indviet i foråret 2023 og er i dag i høj grad blevet taget i brug af alle i Randers.

 

Tryghed er noget, vi skaber sammen

Randers Kommunes borgmester, Torben Hansen, deltog også i Boligkonferencen, hvor han fortalte om nogle af sine refleksioner. Et af borgmesterens pointer var, at tryghed er noget, der bliver skabt i fællesskab. Her er det vigtigt, at kommune, politi, boligorganisationer og borgere samarbejder på tværs, for at komme i mål. Torben Hansen kunne i den forbindelse fortælle, at Randers Kommune netop har indgået et partnerskab med Østjyllands Politi og Bo Trygt!, for bl.a. at sætte fokus på nedbringelsen i antallet af indbrud, styrke det lokale nabofællesskab og på at formidle ud til borgerne, hvordan man selv kan sikre sin bolig mod indbrud osv.

Bygger vi det rigtige i Randers?

Som det afsluttende oplæg gav Jens Heslop, direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, en status på den aktuelle bolig- og byplanlægning i Randers Kommune.

Jens Heslop kunne bl.a. vise nogle konkrete tal på, hvordan indbyggertallet er vokset i Randers siden 2015. Det giver derfor god mening, at vi fortsat sikre os at kunne tilbyde attraktive boliger til dem, der gerne vil bo i Randers – både nu og i fremtiden.

Dertil kan der komme spørgsmålet, om vi nu også bygger det rigtige. Her kunne Jens Heslop præsentere en undersøgelse, der viste, at efterspørgslen på særligt lejelejligheder og lejerækkehuse er stigende, hvorimod efterspørgslen på ejervillaer er faldende. En af forklaringerne peger i retningen af, at vi i befolkningen har flere og flere ældre, som lige nu bor i ejervillaer, men som i den nærmeste fremtid efterspørger lejligheder og rækkehuse, der særligt ligger inde i byerne. Dette er blot én af de indikationer på, at der fortsat er et behov for flere boliger i Randers - særligt lejligheder og rækkehuse inde i byen – og gerne med elevator.

Efter en masse spændende oplæg kunne formanden for RandersBolig, Jan Guldmann, runde af og takke for endnu en vellykket boligkonference. Boligorganisationerne, beboerdemokraterne og Randers Kommune kunne nu gå hjem med en masse nye perspektiver på, hvordan vi gennem samarbejde og fælles hjælp kan være: sammen om den trygge by. 

Folk ankommer til Boligkonferencen og får hilst på hinanden.

Folk ankommer til Boligkonferencen og får hilst på hinanden.

God forplejning skal der til.

God forplejning skal der til.

Oplæg med vicepolitiinspektør v. Østjyllands politi Camilla Nielsen og Kommunikationschef i Randers Kommune, Karen Balling Radmer.

Oplæg med vicepolitiinspektør v. Østjyllands politi Camilla Nielsen og Kommunikationschef i Randers Kommune, Karen Balling Radmer.

Oplæg med Ellen Højgaard om tryghedsskabende byrum.

Oplæg med Ellen Højgaard om tryghedsskabende byrum.

Randers Kommunes borgmester Torben Hansen var forbi og kom med sine refleksioner.

Randers Kommunes borgmester Torben Hansen var forbi og kom med sine refleksioner.

Besøg fra Nordjyllands Politi der præsenterede deres resultater efter arbejdet med Bo Trygt!

Besøg fra Nordjyllands Politi der præsenterede deres resultater efter arbejdet med Bo Trygt!

Jens Heslop fra Udvikling, Miljø og Teknik sluttede af med at give en status på bolig- og byplanlægningen i Randers Kommune.

Jens Heslop fra Udvikling, Miljø og Teknik sluttede af med at give en status på bolig- og byplanlægningen i Randers Kommune.

Forrige nyhed
Næste nyhed