Tilskud til nyt projekt: Ensomhed skal bekæmpes ved at være ’Sammen igen’

Tilskud til nyt projekt: Ensomhed skal bekæmpes ved at være ’Sammen igen’

10.03.2021

På vegne af boligorganisationerne i RandersBolig har Møllevænget & Storgaarden fået bevilget knap 275.000 kr. af Kulturministeriet til et fælles projekt ’Sammen igen’, der skal bekæmpe ensomheden blandt voksne og ældre beboere i Randers Kommune, der føler sig isolerede og ensomme som følge af corona-pandemien.

Puljemidlerne er blevet uddelt som en landsdækkende kampagne under overskriften Vær Med! Kampagnens budskab er, at vi bedst bekæmper ensomhed og mistrivsel ved at handle – ved at invitere folk ind i nye fællesskaber, takke ja til en invitation til et socialt arrangement, eller være modig nok til at spørge andre, om man må være med.

Vi har alle et ansvar for at nedbringe ensomheden i vores samfund – og for boligorganisationerne i Randers Kommune starter det med projektet ’Sammen igen’.

Om projektet

Projektet vil i første omgang bestå af aktiviteter, der fremmer fællesskaber og mødet med hinanden under corona-venlige forhold. Projektet starter derfor med at etablere gå-fællesskaber, hvor frivillige beboere, der i projektet bliver kaldt for ’gå-værter’, arrangerer fælles gåture rundt i området – både for at komme ud i den friske luft, men lige så vigtigt for at lære hinanden at kende.

Gå-værterne vil også få til opgave at afholde fællesarrangementer, i det format coronasituationen tillader, hvor der samtidigt bliver bygget bro mellem beboerne og nye foreningsaktiviteter. Her vil projektets samarbejdspartner Randers Seniorkrolf besøge de lokale gå-fællesskaber og introducere dem til krolf og deres øvrige foreningsaktiviteter og invitere til åbent hus.

Målet med projektet er at trække beboerne ud af isolation og ensomhed og dermed være en hjælp til at komme igennem en periode med fortsat corona-nedlukning og afstand.

Trækker på stærke kræfter inden for sociale aktiviteter

Særligt boligorganisationerne i Randers Nordby har årelange erfaringer med at igangsætte sociale aktiviteter i boligområder, der fremmer det gode fællesskab og positiv udvikling. Derfor igangsættes der en rekruttering af de stærke frivillige kræfter fra beboerdemokratiet i de forskellige boligafdelinger, da de kender mange beboere i området og vil kunne kontakte dem, der kunne have brug for en lille gå-tur og mere social samvær.

Ejendomsfunktionærerne i boligorganisationerne vil også kunne hjælpe med at inddrage flere beboere, da de med deres daglige gang i afdelingerne har et godt kendskab til, hvilke voksne og ældre beboere, der kan være særligt ramt af corona-ensomhed og isolation.

Startskuddet lyder til sommer 2021

Efter en rekrutteringsproces her i foråret, hvor de frivillige gå-værter er fundet og har fået den nødvendige introduktion til projektet, sætter vi for alvor projektet i søen til sommer, hvor vejret er perfekt til at være ude og nyde den skønne natur og skabe nye bekendtskaber.

Vi håber, at projektet ’Sammen igen’ kan hjælpe beboerne med at komme ud af deres boliger, og få knækket kurven af ensomheden.

 

Forrige nyhed
Næste nyhed