Over Hornbæk: Koboltvej

Over Hornbæk: Koboltvej

Her kan du læse mere om nybyggeriet i Over Hornbæk, hvor Randers Boligforening af 1940 opfører 14 rækkehuse på Koboltvej.

Status på projektet: Nybyggeriet er godkendt af Randers Byråd og af boligorganisationens repræsentantskab i september/oktober 2021.

D. 22. maj 2023 godkendte byrådet skema A og den videre proces fortsætter. Vi afholder licitation i juni og forventer byggestart i efteråret 2024 - dog med forbehold for ændringer. 

Forventet indflytning: Tidligst i slut 2025. 

Om byggeriet 

Med en placering i et område tæt på daginstitutioner, indkøb og grønne arealer, vil boligerne, med 4 rum på ca. 110m2, være med til at sikre en blandet beboersammenhæng, da de vil henvende sig til forskellige målgrupper – unge, familier med børn og seniorer. Derudover vil rækkehusene blive indrettet, så de let kan tilpasses til borgere med behov for mere tilgængelighed.

Projektet har særligt et stort fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. Der bliver skabt et socialt liv mellem husene og et levende fællesskab for området, blandt andet ved at foreslå etablering af legeplads, væksthus, nyttehave, genplantning af gamle frugttræer m.m.

Illustration er vejledende.

Illustration er vejledende.

Illustration er vejledende.

Illustration er vejledende.

Siden bliver løbende opdateret