Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 24 - Falkevej 9-41 og Glarbjergvej 124-146

Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 24 - Falkevej 9-41 og Glarbjergvej 124-146

       

Her kan du læse mere om renovering af vinduer og entrédør med nyt låsesystem Falkevej 9-41 og Glarbjergvej 124-146

Siden bliver løbende opdateret med information og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med renoveringsprojektet.

Status på projektet: Renoveringsprojektet blev godkendt af beboerne gennem urafstemning den 8. september 2021. Projektets opstart udsættes dog, da prisudviklingen gør at projektet pt. ikke kan gennemføres indenfor den godkendte økonomi. 
Prisudviklingen følges løbende og opstart drøftes igen i forsommeren 2023. 

Renoveringsprojektet - kort fortalt:
Gennem en urafstemning den 8. september 2021 godkendte beboerne et spændende renoveringsprojekt i afdeling 24, hvor vinduer og entrédør skal udskiftes i alle boliger. 

Boligerne får derfor et tiltrængt løft til glæde for nuværende og kommende beboere. 

Vejledende tidsplan:
Tidsplan afventer.
Beboerne i afdelingen vil modtage mere information minimum tre måneder før opstart. 

 

Siden bliver løbende opdateret

Læs mere om afdelingen her