Første arbejdsdag for unge-ejendomsfunktionærer

Første arbejdsdag for unge-ejendomsfunktionærer

28.06.2022

At have et job giver selvtillid, identitet og egne penge.

I samarbejde med boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden, og deres ejendomsinspektør Peter Pedersen, har bysekretariatet rekrutteret 5 friske unge mennesker i alderen 13-17 år som mandag d. 27 juni, startede i sommerferiejob som unge-ejendomsfunktionærer, i Nordbyen i Randers. Tiltaget er en del af en indsats i den boligsociale helhedsplan og formålet er at skabe identitet og selvtillid hos de unge, samt at styrke deres kompetencer og motivation for uddannelse og beskæftigelse.

Jobbet som ung-ejendomsfunktionær går ud på at hjælpe afdelingens ejendomsfunktionærer med diverse praktiske opgaver, og til gengæld får de unge løn. Der er altså tale om et reelt arbejde ca. 5 timer om ugen, som derfor også kræver at de unge kan fremvise en ren straffeattest, for at komme i betragtning til jobbet. Jobbet har været slået op som ethvert andet job, og de unge har således skullet skrive og aflevere en ansøgning og ligeledes ind til en ansættelsessamtale. I jobbet som ung-ejendomsfunktionær lærer de unge at møde til tiden, være pligtopfyldende og ansvarsbevidste, men i et uformelt miljø, hvor der er plads til alle.

”Ejendomsfunktionærerne har forskellige uddannelser og har ofte haft flere andre jobs og har lidt erfaring i livet inden de er endt i stillingen som ejendomsfunktionær. Derfor kan de fungere som gode rollemodeller for de unge-ejendomsfunktionærer, og skabe en god og positiv voksen-relation”, udtaler Ejendomsinspektør Peter Pedersen.

Én del af en indsats - unge i fritids og foreningslivet

I forbindelse med den boligsociale helhedsplan i Randers, som løber fra 2021 til 2025 udvikles der en række forebyggende aktiviteter og indsatser rettet mod særligt udsatte boligområder. RandersBolig administrerer størstedelen af boligerne i de områder hvor der er særligt brug for den boligsociale indsats.

Den boligsociale indsats varetages af Bysekretariatet som er ansvarlig for at koordinere og udføre den boligsociale indsats, der er organisatorisk forankret under boligorganisationerne i Randers.

Helhedsplanen består af 4 indsatsområder med dertilhørende aktiviteter og delaktiviteter.  Unge-ejendomsfunktionærer er én af de delaktiviteter, som er en del af aktiviteten Unge i fritids- og foreningslivet, under indsatsområder kriminalitetsforebyggelse, og som skal sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats overfor den enkelte unge i forhold til;

  • At øge de unges kendskab til og motivation for deltagelse i fritidsmuligheder i områderne
  • At styrke de unges arbejdsidentitet, selvtillid og kompetencer
  • At den unge bliver en del af et meningsfuldt fællesskab
  • At den unge lærer at deltage i civilsamfundet og herigennem styrke medborgerskabet

Med unge-ejendomsfunktionærer er RandersBolig med til at give de unge mulighed for at skabe sig en arbejdsidentitet, og styrke deres selvtillid og kompetencer. Jobbet som ung-ejendomsfunktionær har et læringsrettet mål i forhold til at motivere de unge i retning af uddannelse og beskæftigelse.

Det er Bysekretariatet som rekrutterer og ansætter de unge.  Foruden unge-ejendomsfunktionærer er der også oprettet lommepengejobs som SoME- rapportere og legepatrulje.

Første dag i arbejdstøjet

Mohamed og Abdinazir, som ses på billedet, er 2 af de 5 unge som er startet i lommepengejob, som ung-ejendomdsfunktionær. De har fået arbejdstøj og sko, nøjagtig som de andre ejendomsfunktionærer i Møllevænget og Storgaarden, og er nu klar til at give en hånd med i det daglige arbejde i boligområdet. ”Når man selv bliver en del af opgaveløsningen, så tager man også større ansvar og ejerskab, og det er mit håb at de unge mennesker også på sigt vil hjælpe med at tage ansvar for at passe godt på området og boligerne”, udtaler ejendomsinspektør Peter Pedersen.

 

Forrige nyhed
Næste nyhed