Randers Boligkonference 2022

Randers Boligkonference 2022

31.08.2022

Sammen om den blandede by
Det var hovedtemaet da RandersBoligs lokaler på Marsvej dannede rammen om den årlige Boligkonference, arrangeret at Randerskommune, Bysekretariatet og boligorganisationerne.

Tirsdag den 30 august 2022 mødtes politikere, boligorganisationer, beboerdemokrater og kommunen til en spændende dag fyldt med oplæg og faglige diskussioner, som er med til at give nye perspektiver på fremtidens blandede by, med forskellige boligtyper og beboersammensætninger.

Ét af de punkter, som blev vendt på konferencen, var blandt andet spørgsmålet om hvordan fremtidens fordeling af almene boliger, ejerboliger og andre boligtyper bør se ud. Konferencen bød også på forskellige workshops og ekspertoplæg om hvorfor vi bosætter os, som vi gør, og hvilke muligheder seniorbofællesskaber kan bidrage med.

Siden 2014 har Randers Boligkonference været en årlig begivenhed, der blandt andet har til formål at øge samarbejdet mellem Kommunen, boligorganisationerne og politikere i Randers (med undtagelse af coronaåret 2020).

Vi skal alle leve ”det gode liv”
Borgmester Torben Hansen indledte mødet med et par ord om byens udvikling og vækst, som på nuværende tidspunkt galoperer afsted. Han pointerede vigtigheden i at fastholde fokus på at sikre kvaliteten i den udvikling, for at sikre ”det gode liv” for alle.

”Den blandede by, både menneskeligt og arkitektonisk, skal være på forkant og forudse tendenser og udvikling – ikke bare de næste 20 år, men de næste 100 år. Derfor skal der hele vejen igennem tænkes kvalitet i byggeri, og samtidig huskes på at der bygges for og til mennesker, både visuelt og praktisk set. Vi skal sørge for at der er lys og luft til livet, for alle, og med plads til alle. Med blandede boligformer, hvor der er fokus på det grønne – naturen som en del af byen”, sagde Torben Hansen i hans oplæg. 

RandersBoligs fokus på byudviklingen 
1,2 mia kroner over de næste 2-3 år, det er hvad RandersBolig og vores boligorganisationer har planer om at investere i boliger og boligområder for at bidrage til udviklingen af den ”blandede by”.

”Vi sørger for at vores boliger opdateres til en nutidig standard, og kvalitetssikrer dem til fremtiden” fortæller Direktør for RandersBolig Kenneth Hansen i hans oplæg på Boligkonferencen.

Én stor del af kommunens snart 100.000 borgere bor alment, og for at sikre dem det ”gode liv” skaber vi i RandersBoligs 7 boligforeninger trygge boligområder, med indretning og udeområder som skaber mulighed for at beboerne kan leve ”det gode liv”. Renoveringsprojektet i Glarbjergvejs-området og Infrastrukturprojektet i Jennumparken er begge projekter som har haft fokus på at skabe rammerne for at vores beboer kan leve ”det gode liv”.

I efteråret ruller 3 helhedsplaner og 2 renoveringsprojekter ud af startboksen, og i det nye år er flere renoveringsprojekter klar til start, så vi forsat kan bidrage med tidssvarende kvalitetsboliger som en del af udviklingen i, og væksten af, den blandede by.

Politikere, kommunen, beboerdemokrater og boligorganisationer sidder klar

Politikere, kommunen, beboerdemokrater og boligorganisationer sidder klar

Workshop om ny stedsidentitet Nordbyen

Workshop om ny stedsidentitet Nordbyen

Workshop om renovering og genhusning

Workshop om renovering og genhusning

Workshop om politiets håndtering af sårbare og udsatte borgere, som skaber utryghed

Workshop om politiets håndtering af sårbare og udsatte borgere, som skaber utryghed

Workshop om almene seniorbofællesskaber

Workshop om almene seniorbofællesskaber

Forrige nyhed
Næste nyhed