Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 42: Anemonevej 16-42

Helhedsplan i Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 42: Anemonevej 16-42

                                                    

                                                       

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdeling 42.

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til beboerne i forbindelse med helhedsplanen.

Status på projektet: 
Renoveringsarbejdet er opstartet i november 2022 og forventes afsluttet december 2024.
1. etape er afsluttet og 2. etape er nu i gang. Etape 2 forventes færdig til august 2024. Etape 3 forventer vi er afsluttet i januar 2025. Vi forventer, at etableringen af de udvendige arealer først starter op efter sommeren 2024.  

Tidsplan:

Renoveringen er opdelt i 3 etaper og forventes udført i følgende perioder:

Etape 1: opgang 16 - 24 fra november 2022 – august 2023
Etape 2: opgang 34 - 42 fra august 2023 – august 2024
Etape 3: opgang 26 - 32 fra april 2024 – december 2024

Status på genhusning:
Der er afholdt samtaler med de beboer som er berørt af genhusningen. Genhusning pågår. 

Læs mere om genhusning længere nede på denne side.

Helhedsplanen - kort fortalt:

På det ordinære afdelingsmøde den 24. juni 2021 har afdelingens lejere godkendt en helhedsplan i afdelingen.

En helhedsplan er en omfattende renovering, der involverer alle boliger i afdelingen.

Helhedsplanen betyder, at boligerne bliver gennemgribende renoveret, og at nogle boliger ændrer karakter efter renoveringen, eksempelvis kan boligens areal, indretning eller antal værelser blive ændret. Enkelte boliger bliver helt nedlagt. 

Helhedsplanen i afdelingen vil medføre en huslejestigning for alle boliger. Huslejestigningens størrelse afhænger af, hvor meget arbejde, der udføres i den enkelte bolig.

Tidsplan:

Renoveringen er opdelt i 3 etaper og forventes udført i følgende perioder:

Etape 1: opgang 16 - 24 fra november 2022 – august 2023

Etape 2: opgang 34 - 42 fra august 2023 – august 2024

Etape 3: opgang 26 - 32 fra april 2024 – december 2024

Genhusning:

Da boligerne vil blive gennemgribende renoveret, er det ikke muligt at blive boende, mens arbejdet står på. Alle lejere skal derfor genhuses i den periode, hvor den enkelte lejers bolig bliver renoveret.

Inden genhusningen, bliver alle lejere kontaktet af vores boligrådgivere og får tilbudt en personlig samtale, så I sammen kan finde en løsning, der passer til den enkeltes behov. 

Skal du genhuses?
Find svar på oftest stillede spørgsmål her

Hvad skal laves i afdelingen og i de enkelte boliger?

Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre afdelingens boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning.

Læs om helhedsplanen generelt for afdelingen

Læs mere om renoveringen i de enkelte boliger og se fremtidig husleje m.m.

Siden bliver løbende opdateret

Læs mere om afdelingen her