Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

Helhedsplan i Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdeling 27: Skansegården Vorup.

Siden bliver løbende opdateret.

Status på projektet
Byggeudvalget har nu gennemgået og godkendt rådgivernes forslag til projektet - også kaldet for 'projektforslaget'. Dette er et forslag til, hvordan renoveringsprocessen skal forløbe.

Rågiverne er nu i gang med at udforme det materiale, som entreprenørerne skal bruge for at kunne give et samlet tilbud på at gennemføre helhedsplanen. Derudover er projektet ved at blive myndighedsbehandlet.

I perioden 28. august - 15. september 2023 foretager vi en række forskellige indvendige undersøgelser i udvalgte boliger. De berørte beboere er blevet varslet og vil få yderligere information. Beboerne vil ikke komme til at hæfte for disse skader ifm. fraflytning. Skaderne er registreret i de rapporter, der udarbejdes som dokumentation for kontrollen.

I slut 2023 foretages prækvalifikation af de entreprenører, som vi modtager tilbud fra.

Næste afdelingsmøde bliver afholdt i april 2024. Her vil vi blandt anden fortælle mere om genhusningen. Alle beboere i afdelingen vil modtage en invitation til afdelingsmødet som normalt.

 

Helhedsplanen - kort fortalt:
Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre områdets boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Med helhedsplanen får beboerne meget mere end bare den nødvendige renovering. Alle boliger får inddækket altan og mange af boligerne også får nyt køkken og badeværelse. Flere boliger bliver totalrenoveret med ny rumfordeling og bliver til tilgængelighedsboliger med elevator i opgangene. Udover at give boligerne et tiltrængt løft, bliver udearealerne også renoveret, så de indbyder mere til det sociale fællesskab og aktiviteter ved blandt andet at opføre et nyt beboerhus.

Tidsplan:
Vi forventer, at det fysiske arbejde i afdelingen starter op i oktober 2024. Vi har dertil en forventning om, at renoveringsarbejdet varer omkring 3 år i alt.  

Genhusning: 
Beboere, der skal genhuses, vil fortsat blive indkaldt til et genhusningsmøde, hvorefter der vil blive afholdt individuelle genhusningssamtaler. Samtalerne vil blive afholdt 6 måneder før genhusningen skal finde sted.

Læs mere om genhusning her. 

Beboerhuset:
Bliver integreret i landskabet med gode forbindelser mellem huset og de fremtidige udearealer, med en delvist begrønnet tagflade, med opholdsareal med udsigt mod nord.

I kan her se plantegning af beboerhuset, samt skitse af huset indvendigt. En kortfattet fælles orientering om den opdaterede udformning af beboerhuset, kan ligeledes læses her. 

 

Skitsetegning af udeområdet i afdeling 27

Skitsetegning af udeområdet i afdeling 27

Skitse af det nye udenomsareal - "Den røde tråd":
Stien etableres som en del af en helhedsplan for hele området. Ideen om "den røde tråd" er beboernes egen og tanken med stien er at den skal skabe et forløb so indbyder til bevægelse og leg, og som samtidig rummer forskellige "stationer" som indbyder til fællesskab og snak. 

Formålet med stien er at binde boligområdet sammen, og inspirere beboerne til at "besøge hinanden, lære deres naboer at kende på tværs af den nyetablerede afdeling. Endvidere er det en væsentlig pointe at stein skal indbyde til at få mere bevægelse ind i hverdagen, samt være med til at skabe fællesskab og fælles, spontane såvel som planlagte, aktiviteter i afdelingen. 

Det er tanken at etablere legepladser, hyggekroge og spændende beplantning langs stien, for derved at inspirere flere aldersgrupper til at gå/løbe en tur, eller på anden måde bruge stien og mulighederne i relation til denne. 

Målet med projektet er at skabe en rød tråd gennem boligområdet, som er med til at binde området sammen, fysisk såvel som mentalt. Stien vil gå igennem og rundt om boligområdet, og på den måde sikre en forbindelse på tværs af området. Ved at indbygge mulighed for forskellige oplevelser og brugsmuligheder langs stien, er det målet at alle beboere, uanset alder, og fysisk formåen, kan/vil gøre brug af "den røde tråd" og derved mødes på tværs af hele afdelingen. 

 

______________________________________

LÆS OMDELTE INFOBREVE PÅ TVÆRES AF ALLE BYGGEAFSNIT:

8. infobrev: Registrering af forsatsvægge - maj 2022

7. infobrev: Orientering efter ekstraordinært afdelingsmøde 13. december - december 2021

6. infobrev: Orientering om genåbning af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 34 + ændring i ni lejemål - oktober 2021

5. infobrev: Orientering om dialogmøde i afdeling 34 - september 2021

4. infobrev: Rettelse til individuelle skrivelser - September 2021

3. infobrev: Beboerinformation om helhedsplanen - Marts 2021

2. infobrev: Beboerinformation om helhedsplanen - December 2020

1. infobrev: Beboerinformation om helhedsplanen - November 2020

________________________________________

LÆS OM RENOVERINGEN AF BOLIGERNE PÅ DE ENKELTE ADRESSER OG SE FREMTIDIG HUSLEJE OG FORHOLD (Se under din adresse):
OBS: Tilretninger af fremtidige forhold må forventes.

______________________________________

LÆS OMDELTE INFOBREVE OG FOLDERE TIL DE ENKELTE BYGGEAFSNIT: 

 

Der vil løbende komme mere information om helhedsplanen på denne side

Læs mere om afdelingen her