Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 21 - Centrumgården 1-48

Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 21 - Centrumgården 1-48

Her kan du læse mere om renovering af afdeling 21, Centrumgården 1-48

Siden bliver løbende opdateret med information og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med renoveringsprojektet.

Status på projektet:
Afdelingen skal have skiftet vinduer samt entré- og terrassedøre. Vi forventer opstart slut april 2024 og afslutningen i slutningen af august 2024.

Den 26. januar 2024 var der licitation, hvor det blev tømrerfirmaet Vinther & Lassen, der skal varetage arbejdet. 

Renoveringsprojektet - kort fortalt:
I afdeling 21 - Centrumgården 1-48 skal alle boligerne have udskiftet vinduer samt entré- og terrassedøre.   

Boligerne får derfor et tiltrængt løft til glæde for nuværende og kommende beboere. 

Vejledende tidsplan:
Vi forventer opstart på renoveringsprojektet i slut april 2024 og afsluttet i slut august 2024.

Beboerne modtager løbende information i forbindelse med projektet.

Alle udsendte skrivelser uploades nederst på afdelingssiden her på hjemmesiden under "beboerinformation" 

Gå til afdelingssiden

Siden bliver løbende opdateret