Boligstøtte

Boligstøtte

 

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen i form af boligstøtte. 
 
Der er to slags boligstøtte:
 
  • Boligydelse for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt, eller der er påbegyndt en sag herom, inden 1. januar 2003.
  • Boligsikring for øvrige husstande - herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

  • Lejlighedens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Antal børn
  • Indkomst og formue
     
Du kan kun få boligstøtte, hvis du ansøger om det, og du får først støtten fra det tidspunkt, du søger om den.                                                     

Det er Udbetaling Danmark som varetager udbetalingen af en række offentlige ydelser, herunder boligstøtte.
Se mere her: https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt
   

 

Filer du kan downloade

Thumbnail

Boligstøtte 2019