Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale et beboerindskud. 
 
Hvis du har svært ved at betale dette indskud, har din kommune i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.
 
Det forudsætter, at boligen er taget i brug 1. april 1964 eller senere, og afhænger så i øvrigt af boligens størrelse, antallet af børn og husstandens indkomst.

Dette lån ydes til lavindkomster og er rente- og afdragsfrit i de første fem år. Derefter begynder tilbagebetalingen, og der lægges 4,5 procent på om året i rente.
 
Tilbagebetalingen skal ske på 10 år for lejligheder og højst 5 år for enkeltværelser.
 
Hvis din husstands indtægt overstiger grænsen for et kommunalt lån, kan kommunen i stedet give garanti for et banklån, men den har ingen pligt til det. Det er den type lån, som oftest bliver ydet, og her spiller boligens alder ingen rolle.
 
I Randers Kommune har den årlige rente på sådan et kommunegaranteret lån i 2010 ligget på 8 procent.
 
Når du flytter igen, skal boligorganisationen betale indskuddet tilbage til långiveren (minus udgifter til istandsættelse). Samtidig forfalder en eventuel restgæld på indskudslånet.
 
Du kan få udleveret et ansøgningsskema om kommunalt lån til indskud i vores boligbutik eller ved at rette henvendelse til din kommune.

 

Filer du kan downloade

Almene boliger - finansiering og husleje