Boligforeningens store sociale indsats - Vores formands kronik i Randers Amtsavis

Boligforeningens store sociale indsats

08.02.2023

Fredag den 13, januar 2023 bragte Randers Amtsavis en kronik, skrevet af Jan Guldmann, vores formand i RandersBolig. I kronikken præsenterer han Boligforeningens store sociale indsats som flere, i den seneste tid, med uhørt inflation og høje energi priser, har haft ekstra brug for. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I kommunen bor vi forskelligt. Nogle bor i eget hus eller lejlighed, og andre af os bor til leje. Udgangspunktet for, hvordan vi har valgt at bo, er meget forskelligt.
Det kan være et valg baseret såvel på økonomi som ønske om livsform. Men uanset vores valg - og hvordan eller hvorfor vi er, hvor vi er - bør udgangspunktet være, at vi alle føler os glade og tilfreds med situationen.
Sådan er det desværre nok kun i den ideelle verden og ikke i virkelighedens verden, hvor vi trods alt befinder os. Men så må vi i fællesskab hjælpe, hvor vi kan.

I en tid med en uhørt stor inflation og høje energipriser rammes mange ekstra hårdt. Også mange, som ikke tidligere har haft behov for ekstra hjælp. I de almene boligforeninger har vi cirka 20 procent af kommunens indbyggere som lejere i vores over 10.000 almene boliger her i Randers.

De almene boliger fungerer som et fællesskab, hviler i sig selv og skal ikke give et overskud. Huslejen fastsættes i forhold til de faktiske omkostninger. Det betyder, at man i fællesskabet også har mulighed for at yde en ekstra hjælp, når behovet opstår. Det er sådan set en forpligtigelse overfor tanken bag de almene boliger, at vi gør dette. Med vores hjælp skal vi sikre, at alle boliger er udlejet, og at vi kan tilbyde bolig til borgere, som har et behov herfor. Derfor bruger vi i RandersBolig og vores boligforeninger mange ressourcer på det boligsociale arbejde. Vi samarbejder med kommunen og stiller vores boliger til rådighed, når man har brug for en bolig til en familie eller en borger, som grundet handicap eller andre årsager kan få anvist bolig gennem kommunen.

Vi har gennem flere år haft en boligsocial medarbejder ansat. Denne medarbejders arbejde består i at hjælpe enhver af vores lejere, som har brug for en ekstra hjælp omkring sin økonomi. Vores medarbejder kan hjælpe med omlægning af lejerens økonomi og kan rådgive om muligheder, der kan få hverdagen til at hænge bedre sammen, så man kan blive boende i sit lejemål.
Vi kan også hjælpe lejeren med at flytte til et af vores andre og billigere lejemål, så man fortsat kan have en bolig og klare sin egen og sin families situation. Udgangspunktet for os er, at enhver lejer er et menneske, som i en aktuel situation kan have behov for ekstra hjælp eller en håndsrækning, og det føler vi som en del af vores ansvar at bidrage med. Derfor aflønner alle lejere i fællesskab denne boligsociale medarbejder, og vi er stolte af det gode arbejde, som udføres til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Vi er i de almene boliger både stolte af indsatsen og glade for vores gode samarbejde med kommunen, afdelingsbestyrelser og lejere samt mange andre gode kræfter.
I fællesskab kan vi rigtig meget – og det skal vi naturligvis fortsætte med.

LÆS HELE KRONIKKEN HER

Forrige nyhed
Næste nyhed