Vores mission

Vores mission, vision og værdier


RandersBolig vil arbejde for at tilvejebringe tidssvarende boliger for alle. Vi vil sikre inddragelse af vores beboere, en høj faglig kvalitet, ansvarlighed, engagement og respekt for vores miljø og samfund.

Vi vil være kendt som en professionelt drevet virksomhed, der er førende på sit felt, og som styrker og udvikler beboerdemokratiet. Vi vil også være kendt for at søge viden og skabe miljøansvarlig udvikling og vækst.

Vores værdisæt afspejler den måde, vi ønsker at gennemføre vores mission og leve op til vores vision. Værdierne er:

  • Fællesskab - som gør os stærkere og bedre.
  • Ansvarlighed - som betyder, at vi altid søger den bedste løsning.
  • Dygtighed - fordi vi hele tiden vil udvikle os.
  • Dristighed - fordi vi vil være de bedste.
  • Forskellighed - som er vores fundament og styrke.


Det er beboerne, som gennem repræsentantskab og bestyrelse afstikker retning og tempo for os.

Vores administration sikrer, at vi når målene på den mest effektive og sparsommelige måde.

Repræsentantskab og bestyrelse følger op på, at vi når vores mål, og at der er overensstemmelse mellem, hvad vi siger vi vil, hvad vi gør, og hvad vi opnår.