Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 14 - Mariagervej 11-13 (1)

Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 14 - Mariagervej 11-13

       

Her kan du læse mere om renovering af vinduer og døre med nyt låsesystem på Mariagervej 11-13 i Randers

Siden bliver løbende opdateret med information og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med renoveringsprojektet.

Status på projektet: Renoveringsprojektet blev godkendt af beboerne på afdelingsmødet den 17. november 2021. Reeholm & Bredahl er valgt som rådgivere. Derudover er der indgået aftale med Tømrer- og Snedkerfirmaet Vinter & Lassen A/S om udskiftning af vinduer og døre.

Udskiftningsarbejdet forventer vi igangsat i september 2023.

Beboerne er blevet varslet forinden.

Renoveringsprojektet - kort fortalt:
På afdelingsmødet d. 17. november 2021 stemte beboerne for en renovering af vinduer, altan døre, entredøre og fællesdøre samt nye nøglesystem i hele afdelingen. 

Boligerne får derfor et tiltrængt løft til glæde for nuværende og kommende beboere. 

Vejledende tidsplan:
Hvis økonomien for projektet kan overholdes, vil projektet starte op i september 2023 og forventes at være færdig i løbet af december 2023.

  • Maj-juni 2023: Forundersøgelser og projektering
  • Juli 2023: prisindhentning og licitation
  • September 2023: forventet opstart

Tidsplanen er vejledende og kan blive justeret undervejs.

Beboerne i afdelingen vil løbende få rettidig information om projektet.

Udsendt information til beboerne: 

Juni 2023: Varsling om renoveringen og adgang til boligerne

 

Siden bliver løbende opdateret

Læs mere om afdelingen her